14 marca br. w przeddzień Międzynarodowego Dnia Konsumenta nasza szkoła miała okazję gościć Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta, Panią Sylwię Piszcz- Kędziorę. Spotkanie to miało na celu podniesienie świadomości uczniów klasy 2Tia i 3Ts na temat ich praw jako konsumentów oraz zachęcenie do podejmowania rozważnych i przemyślanych decyzji zakupowych.

Międzynarodowy Dzień Konsumenta, obchodzony 15 marca, to czas, kiedy na całym świecie podkreśla się znaczenie ochrony praw konsumentów oraz edukacji na rzecz świadomej konsumpcji. W naszej szkole postanowiliśmy uczcić ten dzień poprzez zorganizowanie spotkania z ekspertem w dziedzinie praw konsumenta.

Rozpoczęło się ono od prezentacji, podczas której Pani Rzecznik omówiła podstawowe prawa konsumenta, zwracając uwagę, że wszyscy w życiu codziennym jesteśmy konsumentami.
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie mają prawa w przypadku zakupu wadliwego produktu, fałszywej reklamy czy nieuczciwych praktyk handlowych. Uczestnicy spotkania zostali zachęceni do krytycznego myślenia podczas dokonywania zakupów przez Internet i wnikliwego czytania umów. Mieli także możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami zakupowymi.

Wszystkie te informacje były podane w sposób przystępny i zrozumiały dla młodzieży, co pozwoliło im lepiej zrozumieć swoje prawa.

Dziękujemy Pani Rzecznik za poświęcony czas w edukację konsumentów w naszej szkole.

Organizator spotkania – p. Beata Kuczyńska

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Beata Kuczyńska]