PROJEKT FERS

    Z przyjemnością informujemy, iż wyłoniliśmy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji uczestników zagranicznych praktyk zawodowych na greckiej wyspie Kreta, w ramach projektu „Łukowscy uczniowie na greckim szlaku zawodowym” dla kierunków: technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik informatyk, technik ekonomista oraz technik mechatronik. Rekrutacja cieszyła się dużym zainteresowanie uczniów. Formularze zgłoszeniowe złożyły 33 osoby. Zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu na stronie szkoły w zakładce: O SZKOLE, PROJEKT FERS oraz u koordynatora projektu.

WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „Łukowscy uczniowie na greckim szlaku zawodowym”

[Marek Pietrzak]


„Łukowscy uczniowie na greckim szlaku zawodowym” (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000079951)

RUSZA REKRUTACJA !!!

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic klas III i IV Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, kształcących się na jednym z kierunków:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik elektryk, 
 • technik mechanik,
 • technik informatyk,
 • technik handlowiec,
 • technik ekonomista,
 • technik mechatronik.

Do udziału w I etapie rekrutacji mogą aplikować uczniowie technikum z wyżej wymienionych profili uczęszczający do klas III oraz uczniowie klasy IV technik mechatronik.

Planowany termin stażu: 16.09.2024 - 11.10.2024 (+ 2 dni podróży) [1]
Miejsce stażu: Kreta, Grecja

Uczestnikom i uczestniczkom projektu zostanie zapewnione: 

 • 4-tygodniowe staże zgodne z profilem kształcenia,
 • transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
 • ubezpieczenie,
 • przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31.03.2024 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

[1] Termin może ulec zmianie, w zależności od dostępności lotów

  Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

[Marek Pietrzak]


    Zespół Szkół nr 1 w Łukowie w okresie 01.12.2023 – 30.11.2024 realizuje projekt pn. „Łukowscy uczniowie na greckim szlaku zawodowym” (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000079951). Zagranicznym partnerem jest grecka firma European Center in Training for Employment. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Przedsięwzięcie jest realizowane na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowane z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Otrzymane dofinansowanie wynosi 221 740,08 PLN.
Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48 środki krajowe.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic III i IV klas, kształcących się w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie na kierunkach: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec oraz technik pojazdów samochodowych.

Wśród celów projektu należy wymienić:

 • Rozwój kompetencji kluczowych 18 uczniów Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie;
 • Rozwój kompetencji językowych i zawodowych uczniów;
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej o realizację kształcenia praktycznego w środowisku międzynarodowym;
 • Rozwój kompetencji językowych i menadżerskich kadry szkoły.

W ramach projektu 18 uczniów i uczennic odbędzie zagraniczny staż w Grecji w przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkami kształcenia uczestników. Mobilność odbędzie się w terminie 16.09 - 11.10.2024 (+ 2 dni podróży), a organizacją pobytu zajmie się organizacja partnerska – European Center in Training for Employment.
Przed wyjazdem do Grecji z każdym uczniem zostanie podpisana umowa uczestnictwa oraz porozumienie o programie zajęć.Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez Europas.Mobilność oraz certyfikat uczestnictwa.

Przed wyjazdem do Grecji uczniowie będą zobowiązani uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach, które będą składać się z trzech części – językowej, kulturowej i pedagogicznej. Uczestnicy odbędą zajęcia z języka angielskiego, które umożliwią im przygotowanie się do radzenia sobie podczas odbywania praktyk, jak również w sytuacjach codziennych. Pomogą również przełamać bariery komunikacyjne, ponieważ duży nacisk kładziony będzie na swobodę wypowiedzi i rozumienie poleceń. Podczas przygotowania kulturowego uczniowie poznają grecką kulturę, historię i obyczaje. Ostatni blok spotkań będzie miał na celu przygotowanie pedagogiczne uczniów, a jego tematyka obejmie zagadnienia m.in. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, reagowania na stres i nowe sytuacje oraz tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej. Uczniowie poznają również narzędzie Europass CV.

Udział w projekcie jest bezpłatny – uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do Grecji i z powrotem, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz program kulturowy.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w marcu 2024 – jej termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pan Marek Pietrzak – koordynator projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

[Marek Pietrzak]