Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie na rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca  p. Justyna Dąbrowska (1Wb)
Zastępca  p. Mirosław Zborowski (3TS)
Sekretarz  p. Anna Zabielska (4TS)
Członkowie


 p. Iwona Zalewska (1TMc)
 p. Iwona Kucharska (2Tep)
 p. Renata Kucharska (1Tel)
 p. Dariusz.Karwowski (3TH)
 p. Tomasz Nieścior (2Tip)
 p. Aneta Matyjasek (3TM)
 p. Beata Jakubiec (1Tip)