Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: p. Monika Domańska (3Ts)
Zastępca: p. Józef Głuchowski (3Tmc)
Sekretarz: p. Adriana Gac (2Tib) 
Członkowie:


 

Decyzją Rady Rodziców uprzejmie informujemy, że opłata na rzecz Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie
w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 50 złotych rocznie.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy, lub w księgowości szkoły.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Łukowie
Nr konta: 90 9204 0001 0000 0879 2000 0010