Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: p. Monika Domańska (3Ts)
Zastępca: p. Józef Głuchowski (3Tmc)
Sekretarz: p. Adriana Gac (2Tib) 
Członkowie:


p. Teresa Kwas (4te)
p. Jolanta Piotrowska (3em)
p. Anna Dauter (3tel)
p. Grażyna Wygowska (1tel)
p. Katarzyna Majak (2tia)
p. Maryla Woroniecka (1em)
p. Monika Szewczyk (3tel)

Decyzją Rady Rodziców uprzejmie informujemy, że opłata na rzecz Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie
w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 50 złotych rocznie.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy, lub w księgowości szkoły.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Łukowie
Nr konta: 90 9204 0001 0000 0879 2000 0010