Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie na rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca  p. Justyna Dąbrowska (2Wb)
Zastępca  
Sekretarz  
Członkowie


 

Decyzją Rady Rodziców uprzejmie informujemy, że opłata na rzecz Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie
w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 złotych rocznie.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy, lub w księgowości szkoły.

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Łukowie
Nr konta: 90 9204 0001 0000 0879 2000 0010