Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: informatyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Ten zawód ma przyszłość. Wystarczy oszacować liczbę firm w naszym kraju – jest ich nawet kilka milionów. Przynajmniej połowa z nich potrzebuje osoby, która weźmie na siebie obowiązki związane z zarządzaniem siecią, obsługą sprzętu komputerowego i wsparciem IT. Jest wiele miejsc, gdzie praca technika informatyka jest na wagę złota. Poza tym w tej profesji można realizować swoje pasje – szczególnie jeśli są związane z komputerami i informatyką. Zdobycie kompetencji technika informatyka może być również świetnym pierwszym krokiem do kariery w innej gałęzi informatyki, np. cyberbezpieczeństwie. To rozwijająca się dziedzina, a eksperci ds. cyber security są dziś bardzo potrzebni Po zdobyciu dyplomu technika informatyka możesz dalej rozwijać się jako programista. To bardzo popularny i przyszłościowy zawód, a doświadczeni programiści zarabiają bardzo dobre pieniądze – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kto powinien wybrać ten zawód?

W zawodzie technika informatyka z pewnością sprawdzą się osoby, które:

 • interesują się elektroniką i techniką komputerową,
 • są sprawne manualnie,
 • są spostrzegawcze,
 • są dokładne i systematyczne,
 • chcą ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • są podatne na innowacje.

Czego uczy się technik informatyk?

 • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi,
 • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych,
 • projektować i wykonywać małą sieć komputerową opartą o różne technologie,
 • konfigurować urządzenia sieciowe typu router-router,
 • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • korzystać z języków programowania,
 • obsługiwać oprogramowanie użytkowe,
 • skonfigurować sprzęt i oprogramowanie,
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne (UPS, skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe).

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk?

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

 • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • punktach serwisowych,
 • sklepach komputerowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach wielorakich studiów informatycznych: bioinformatyka, informatyka inżynierska, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, inżynieria systemów, teleinformatyka i wiele innych.