PROJEKT Erasmus+

    Po udanej rekrutacji do projektu "Tworzę, więc jestem - praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie" nadszedł czas na pierwsze przygotowania do wyjazdu na miesięczny pobyt w greckim Tolo. Rozpoczęliśmy je od realizacji zajęć wsparcia kulturowego, pedagogicznego oraz językowego.

    Serdecznie dziękuję za zaangażowanie, świetną atmosferę oraz profesjonalizm zarówno uczestnikom zajęć jak i prowadzącym. Miło jest patrzeć na uśmiechnięte twarze młodych ludzi, którzy chcą w życiu więcej.

Koordynator projektu - Marek Pietrzak.

[Marek Pietrzak]


Projekt „Tworzę, więc jestem - praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie”

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji do zagranicznych praktyk zawodowych przygotowywanych w ramach projektu „Tworzę, więc jestem - praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie” (nr 2023 - 1- PL01 - KA122 – VET - 000129596).

Jednocześnie informujemy, iż z racji wolnych miejsc na kierunku technik mechanik ogłaszamy drugi etap rekrutacji, który odbędzie się w dniach 02.01.2024 r. - 08.01.2024 r.

Wyniki I etapu rekrutacji Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
Technik pojazdów samochodowych: Dębowski Mateusz, Bondarczuk Mikołaj, Łukasik Kacper.
Technik elektryk: Rojewski Maciej, Bukowski Adam, Przeździak Patryk.
Technik mechanik: - brak
Technik informatyk: Kaczor Szymon, Borkowski Bartosz, Kąkol Bartosz.
Technik handlowiec: Mońko Wiktoria, Raczyńska Kinga, Rojanowska Aleksandra.
Technik ekonomista: Osial Anna, Araj Roksana Weronika, Pałczak Weronika.

Lista rezerwowa do udziału w projekcie:
Technik pojazdów samochodowych: Mościcki Maciej.
Technik elektryk: - brak
Technik mechanik: - brak
Technik informatyk: Walkiewicz Bartłomiej, Kopeć Mikołaj.
Technik handlowiec: Michalak Kamil, Gil Martyna, Janczak Patrycja.
Technik ekonomista: Powalska Roksana.

[Marek Pietrzak]


REKRUTACJA DO PROJEKTU
„Tworzę, więc jestem - praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie”

W dniach 04-15.12.2023 r. odbędzie się rekrutacja do wyjazdu uczniów w ramach projektu „Tworzę, więc jestem - praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie”, realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie dofinansowanego przez Unię Europejską. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w czterotygodniowych stażach zagranicznych w Grecji w maju 2023. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne. Zostaną one pokryte z budżetu projektu.

Obecna rekrutacja jest skierowany do uczniów i uczennic IV klasy kształcących się na kierunkach:

  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik elektryk,
  • technik mechanik,
  • technik informatyk,
  • technik ekonomista,
  • technik handlowiec.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa w projekcie i wziąć udział w procesie rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, uzupełnić formularz zgłoszeniowy (część A), a następnie przedłożyć go do uzupełnienia wychowawcy (część B). Wypełniony i podpisany przez wychowawcę i ucznia/uczennicę formularz zgłoszeniowy, należy złożyć w sekretariacie szkoły. W przypadku niepełnoletności kandydata/ki formularz musi podpisać również rodzic/opiekun prawny. Ostateczny termin złożenia formularzy mija w dn. 15.12.2023r.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyć przed wyjazdem w obowiązkowych zajęciach w ramach wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego, a po powrocie również w procesie upowszechniania rezultatów.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularz zgłoszeniowy

[Marek Pietrzak]