• 5 V 1846 - w Woli Okrzejskiej przychodzi na świat Henryk Aleksander Pius Sienkiewicz
 • 1858 - wyjazd do warszawy rozpoczęcie nauki w gimnazjum realnym
 • 1865 - ukończenie siódmej klasy i opuszczenie szkoły
 • VIII 1865-VI 1866 - posada guwernera u państwa Wejherów w Poświętnem pod Połyskiem
 • IX-X 1866 - matura i rozpoczęcie nauki w Szkole Głównej Warszawskiej (od lutego 1867 na wydziale filologicznym)
 • 18 IV 1869 - debiut prasowy: recenzja w przeglądzie tygodniowym z gościnnego występu Wincentego Rapackiego
 • 1871 - Sienkiewicz opuścił uczelnie bez złożenia egzaminów końcowych
 • 1872 - druk Na Marne w dwu tygodniku Wieniec, pierwsze wydanie książkowe utworów Sienkiewicza: cykl Humoreski z teki Worszyłły
 • 1873 - praca w Gazecie Polskiej redagowanej przez Józefa Sikorskiego (felietony z cyklu bez tytułu)
 • 1874 - zaręczyny z Marią Kellerówną, zerwane tegoż roku; zakup NIWY
 • 1875 - felietony z cyklu chwila obecna w Gazecie Polskiej, recenzja teatralna na łamach NIWY
 • 19 II 1876 - wyjazd do Ameryki
 • od V - publikacja Listów z podróży oraz noweli Sielanka, Stary sługa i Hania na łamach Gazety Polskiej
 • VI 1877-jesień 1877 - pobyt w Anaheim
 • 1877 - druk Szkiców węglem
 • 1878 - wyjazd ze Stanów Zjednoczonych
 • IV 1878-IV 1879 - pobyt w Paryżu
 • 1879 - druk nowel Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela i Janko muzykant; podróż do Wenecji (wrzesień- zawarcie znajomości z Marią Szetkiewiczówną i jej siostrą Jadwigą)
 • 1880 - tomy I-IV Pisma Sienkiewicza w wydaniu Gebethnera i Wolfa publikacja noweli Za chlebem
 • 16 VIII - ślub z Marią Szetkiewiczówną
 • 1881 - druk noweli Latarnika
 • 1882 - objęcie redakcji Słowa (do 1887)
 • 15 VII - narodziny syna, Henryka Józefa
 • 1883-1884- druk Ogniem i mieczem w warszawskim Słowie
 • 13 XII 1883 – narodziny córki, Jadwigi
 • 1884-1885 - pobyt w uzdrowiskach zachodniej Europy w związku z chorobą żony
 • 19 X 1885 - Śmierć Marii z Szetkiewiczównej Sienkiewicz
 • 1884-1886 - druk Potopu w warszawskim Słowie
 • 1886 - podróż do Konstantynopola i Aten1887- 1888- druk Pana Wołodyjowskiego
 • 1888 - dar anonimowego wielbiciela „Michała Wołodyjowskiego” dla Henryka Sienkiewicza
 • 1889 - utworzenie stypendium im. Marii Sienkiewiczowej
 • 1889-1890 - druk bez dogmatu w Słowie
 • XII 1890-IV 1897 - wyprawa afrykańska
 • 1891-1892 - Publikacja listów z Afryki
 • 11 XI 1893 - ślub z Marynuszką, Marią Wołodkowczówną (małżeństwo unieważnione w 1896)
 • 1893-1894 - publikacja Rodziny Połanieckich w Bibliotece Warszawskiej
 • 1895 - pierwsze wystąpienie antypruskie (odpowiedź na ankietę tygodnika Gegenwart dotycząca kanclerza Bismarcka)
 • 1895-1896 - druk Quo vadis w Gazecie Polskiej
 • 1897-1900 - publikacja Krzyżaków w Słowie i tygodniku ilustrowanym
 • 24 XII 1898 - odsłonięcie pomnika Mickiewicza w Warszawie
 • 1899 - pobyt w Miłosławiu z okazji odsłonięcia pomnika Słowackiego, początek znajomości z Marią Radziejewską
 • 1900 - obchody jubileuszu Henryka Sienkiewicza
 • 1901 - publikacja odezwy w obronie dzieci wrzesińskich
 • 1903-1904 - druk na polu chwały w Biesiadzie Literackiej
 • 5 V 1904 - ślub z Marią Babską
 • 1905 - wystąpienie polityczne Henryka Sienkiewicza
 • 5 XI - przemówienie podczas procesji narodowej
 • 10 XII - pisarz odebrał w Sztokholmie literacką nagrodę Nobla
 • 1906 - publikacja listu otwartego do J.C.M Wilhelma II, króla pruskiego
 • 1909 - wydanie poszury Prusse et Polonge (Prusy i Polska), testament Alfreda von Olszewskiego
 • 1910 - publikacja Wirów w Głosie Warszawskim
 • 1911 - druk w pustyni i w puszczy w kurierze warszawskim
 • 1913 - 1914- druk Legionów w Tygodniku ilustrowanym
 • 1914 - wyjazd do Wiednia, a następnie (3 października) do Vevey w Szwajcarii
 • 1915 - wystosowanie Apelu do ludów cywilizowanych, początek działalności komitetu generalnego pomocy ofiarom wojny w Polsce
 • 15 XI 1916 - w Vevey umarł Henryk Sienkiewicz
 • 1924 - uroczyste sprowadzenie prochów pisarza do Polski
 • 27 X - powtórny pogrzeb w krypcie katedry św. Jana w Warszawie