Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: geografia
Nauczane języki: język angielski, język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Zawód elektryka zawsze cieszył się dużą popularnością. Elektryk może znaleźć zatrudnienie w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.), usługach – w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, elektryk dyżurny, kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej. Możesz uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. To umiejętność oczekiwana przez pracodawców.

Kto powinien wybrać ten zawód?

W zawodzie technika elektryka z pewnością sprawdzą się osoby, które są uzdolnione manualnie oraz interesują się projektowaniem i montowaniem instalacji elektrycznych, działaniem maszyn, urządzeń i podzespołów elektrycznych oraz działaniem systemów alarmowych.

Czego uczy się technik elektryk?

 • projektowanie, montaż i naprawa instalacji elektrycznych i elektronicznych,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych, kablowych oraz układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych,
 • prowadzenie prac oraz nadzoru zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik elektryk?

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów politechnicznych – np. elektryka, elektrotechnika, energetyka.