Okres nauki: 3 lata
Nauczane języki: język angielski albo język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Tradycyjne obrabiarki i tokarki są coraz częściej zastępowane przez urządzenia sterowane numerycznie. Operatorzy CNC mają szerokie perspektywy zatrudnienia. Mogą pracować w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, których nie brakuje na terenie naszego kraju.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Każdy kto ma zainteresowania techniczne. Kluczowe znaczenie mają jednak umiejętności. Pracownik powinien posiadać wiedzę z zakresu użytkowania i regulowania maszyn. Potrzebna jest także biegłość w obsłudze komputera - tego wszystkiego nauczysz się w szkole.

Czego uczy się operator obrabiarek skrawających?

Technologia CNC jest wykorzystywana w produkcji. Jej zastosowanie usprawnia proces wytwarzania przedmiotów i sprawia, że można kierować nim z poziomu odpowiednio zaprogramowanego mikrokomputera. Tym zajmuje się operator - steruje maszynami, dobierając odpowiednie materiały oraz narzędzia stosowane w trakcie obróbki. Do jego zadań należy także ocena działania urządzeń i modyfikacja ustawień – w taki sposób, aby osiągać wyznaczone cele produkcyjne.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających?

MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych.

I co dalej…?

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia (technik mechanik) uzyskując tytuł technika. Może też kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.