Okres nauki: 3 lata
Nauczane języki: język angielski albo język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki w Branżowej Szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Na pewno bardzo ważna jest koordynacja dłoni i oczu. Będziesz pracować na złożonej maszynie, czasem równocześnie robiąc kilka rzeczy naraz. Liczy się też wytrzymałość. Dobry wzrok. Punktualność.

Czego uczy się kierowca mechanik?

  • przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie kierowca mechanik?

  • TDR.01.Eksploatacja środków transportu drogowego

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych.

I co dalej…?

Praca w: przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach przewozowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.

Dalsze kształcenie w naszej szkole w Branżowej Szkole II Stopnia (technik transportu drogowego) uzyskując tytuł technika. Może też kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.