Tadeusz Stefan Federczyk
Dyrektor,
nauczyciel języka polskiego


Bożena Gryglicka

Wicedyrektor,
nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
Agnieszka Mikusek

Wicedyrektor,
nauczyciel chemii i fizyki
Zbigniew Kur

Kierownik warsztatów,
nauczyciel zajęć praktycznych