Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników dla klas po szkole podstawowej

1. Technikum na rok szkolny 2022/2023  238 KB
2. Szkoła Branżowa I stopnia na rok szkolny 2022/2023  144 KB

Szkolny zestaw podręczników dla klas po gimnazjum

1.  Technikum na rok szkolny 2022/2023 357 KB
2. Szkoła Branżowa I stopnia na rok szkolny 2022/2023 173 KB