Dokumenty i regulaminy

1. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁUKOWIE
W CZASIE EPIDEMII ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM SARS-CoV-2
171 KB
2. Statut Technikum Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 1,00 MB
3. Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Łukowie 1,1 MB
4. Statut Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 w Łukowie 270 KB
5. Program profilaktyczno-wychowawczy Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie - rok szkolny 2022/2023 329 KB