Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący  
Zastępcy

 
Członkowie

 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Danuta Markowska-Mościcka