Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący Kacper Końka kl.3Tel
Zastępcy

Weronika Pałczakkl.3Te
Dawid Izdebski kl.2em
Członkowie
Weronika Abramek kl.4TH
Zuzanna Borkowska kl.2Te
Mateusz Dębowski kl.3Tsp
Zuzanna Korlaga kl.4TE
Hubert Krasuski kl.2Wb
Wiktoria Mańko kl.3Th
Daria Misiak kl.4TM
Anna Osial kl.3Te
Bartosz Redzik kl.3Tip
Aneta Rola kl.4TE
Aleksandra Saczuk kl.4Tip
Bartłomiej Szczygielski kl.4Tsp
Patryk Zalewski kl.3Tmc
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Danuta Markowska-Mościcka