Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący:  Kacper Końka  kl.4Tel
Zastępcy:

Weronika Pałczak  kl.4Te                               Dawid Izdebski  kl.3em
Członkowie:

Zuzanna Borkowska kl.3Te
Hubert Krasuski kl.3wb
Anna Osial kl.4Te
Wiktoria Mańko kl.4Th
Bartosz Redzik kl.4Tip
Mateusz Dębowski kl.4Tsp
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Danuta Markowska-Mościcka