Henryk Sienkiewicz (1846-1916) pseudonim Litwos

…”Jednakże zaszczyt ten, cenny dla wszystkich,
o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!....
Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje!...
Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa!...
Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!”…

Fragment przemówienia H. Sienkiewicza wygłoszony w Sztokholmie