• Elektromechanik
 • Kierowca mechanik
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Oddział wielozawodowy

Okres nauki: 3 lata
Nauczane języki: język angielski albo język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Elektromechanik to osoba zajmująca się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje on instalacje przełączające te urządzenia pod wysokie napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Jeśli Twoimi ulubionymi przedmiotami były wszystkie przedmioty ścisłe. Jeśli jesteś spostrzegawczy, cierpliwy, masz dobrą koordynację wzrokowo – ruchową, posiadasz dobrą pamięć i generalnie jesteś uzdolniony technicznie, to doskonale sprawdzisz się w tym zawodzie.

Czego uczy się elektromechanik?

Zdobywa kwalifikacje do: wykonywania prac montażowych i demontażowych, instalacyjnych, konserwacji i remontów, dokonywania pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Elektromechanik wykonuje prace związane z montowaniem instalacji elektrycznych, napraw elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, konserwacji i napraw urządzeń chłodniczych, konserwacji i napraw dźwigów osobowych i towarowych

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie elektromechanik?

ELE.01.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych.

I co dalej…?

Elektromechanicy otrzymują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia i maszyny elektryczne lub w sektorze oferującym usługi serwisowe i naprawcze. Mogą również otworzyć własny warsztat, co związane jest z koniecznością założenia własnej działalności gospodarczej. Elektromechanik pracuje również przy projektowaniu i budowie linii technologicznych w zakładach przemysłowych.

Dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia (technik elektryk) uzyskując tytuł technika. Może też kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

Okres nauki: 3 lata
Nauczane języki: język angielski albo język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki w Branżowej Szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Na pewno bardzo ważna jest koordynacja dłoni i oczu. Będziesz pracować na złożonej maszynie, czasem równocześnie robiąc kilka rzeczy naraz. Liczy się też wytrzymałość. Dobry wzrok. Punktualność.

Czego uczy się kierowca mechanik?

 • przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie kierowca mechanik?

 • TDR.01.Eksploatacja środków transportu drogowego

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych.

I co dalej…?

Praca w: przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach przewozowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.

Dalsze kształcenie w naszej szkole w Branżowej Szkole II Stopnia (technik transportu drogowego) uzyskując tytuł technika. Może też kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

 Okres nauki: 3 lata
Nauczane języki: język angielski albo język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Tradycyjne obrabiarki i tokarki są coraz częściej zastępowane przez urządzenia sterowane numerycznie. Operatorzy CNC mają szerokie perspektywy zatrudnienia. Mogą pracować w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, których nie brakuje na terenie naszego kraju.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Każdy kto ma zainteresowania techniczne. Kluczowe znaczenie mają jednak umiejętności. Pracownik powinien posiadać wiedzę z zakresu użytkowania i regulowania maszyn. Potrzebna jest także biegłość w obsłudze komputera - tego wszystkiego nauczysz się w szkole.

Czego uczy się operator obrabiarek skrawających?

Technologia CNC jest wykorzystywana w produkcji. Jej zastosowanie usprawnia proces wytwarzania przedmiotów i sprawia, że można kierować nim z poziomu odpowiednio zaprogramowanego mikrokomputera. Tym zajmuje się operator - steruje maszynami, dobierając odpowiednie materiały oraz narzędzia stosowane w trakcie obróbki. Do jego zadań należy także ocena działania urządzeń i modyfikacja ustawień – w taki sposób, aby osiągać wyznaczone cele produkcyjne.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających?

MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych.

I co dalej…?

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia (technik mechanik) uzyskując tytuł technika. Może też kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

Okres nauki: 3 lata
Nauczane języki: język angielski albo język rosyjski

W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach.

W naszej szkole, w klasie wielozawodowej, kształcą się uczniowie w wielu zawodach, np:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • elektryk,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fotograf,
 • elektromechanik,
 • sprzedawca,
 • tapicer,
 • krawiec,
 • oraz w wielu innych

Edukacja w szkole (2 lub 3 dni w tygodniu), w czasie której uczeń zdobywa wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych.

Płatna, praktyczna nauka zawodu (2 lub 3 dni w tygodniu) realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN).

Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4- tygodniowych kursach organizowanych przez szkołę oraz różne ośrodki dokształcania zawodowego w kraju.

ZALETY KSZTAŁCENIA W KLASIE WIELOZAWODOWEJ

 • Uzyskanie dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.
 • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy.
 • Uczą mistrzowie w swoim fachu.
 • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.
 • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki, w odpowiadającym wybranemu przez ucznia zawodowi, zakładzie pracy. Jeśli zachodzi potrzeba – nasza szkoła pomaga w znalezieniu odpowiedniego zakładu pracy.