• Technik ekonomista
 • Technik elektryk
 • Technik handlowiec
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik pojazdów samochodowych

Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: geografia
Nauczane języki: język angielski, język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik ekonomista powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się pracą biurową,
 • są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty,
 • wykazują się aktywnością,
 • posiadają umiejętności organizatorskie.

Czego uczy się technik ekonomista?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • zakładania biznesu, prowadzenia uproszczonej księgowości i prowadzenia spraw kadrowych,
 • rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS,
 • sporządzania dokumentów księgowych i płacowych,
 • obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • etyki biznesu,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik ekonomista?

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik ekonomista może podejmować pracę m.in. jako księgowy w firmach prowadzących uproszczoną ewidencję, pracownika działu kadr, płac i sekretariatu, specjalista do spraw marketingu, doradca finansowy w:

 • bankach i instytucjach finansowych,
 • biurach rachunkowych,
 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • urzędach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych wszystkich uczelni w Polsce

Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: geografia
Nauczane języki: język angielski, język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Zawód elektryka zawsze cieszył się dużą popularnością. Elektryk może znaleźć zatrudnienie w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.), usługach – w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, elektryk dyżurny, kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej. Możesz uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. To umiejętność oczekiwana przez pracodawców.

Kto powinien wybrać ten zawód?

W zawodzie technika elektryka z pewnością sprawdzą się osoby, które są uzdolnione manualnie oraz interesują się projektowaniem i montowaniem instalacji elektrycznych, działaniem maszyn, urządzeń i podzespołów elektrycznych oraz działaniem systemów alarmowych.

Czego uczy się technik elektryk?

 • projektowanie, montaż i naprawa instalacji elektrycznych i elektronicznych,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych, kablowych oraz układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych,
 • prowadzenie prac oraz nadzoru zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik elektryk?

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów politechnicznych – np. elektryka, elektrotechnika, energetyka.

Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: geografia
Nauczane języki: język angielski, język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik handlowiec jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy, to zawód z przyszłością!

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik handlowiec powinny wybrać osoby, które są:

 • komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty,
 • wyróżniają się wysoką kulturą osobistą,
 • potrafią pracować w zespole,
 • spostrzegawcze, aktywne i kreatywne,
 • ambitne i operatywne w działaniu.

Czego uczy się technik handlowiec?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • stosowania nowoczesnych metod sprzedaży i organizowania prac w zakresie sprzedaży,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów,
 • przygotowywania dokumentów handlowych (ofert, faktur, gwarancji),
 • prowadzenia działań marketingowych i reklamowych,
 • nawiązywania współpracy z kontrahentem krajowym i zagranicznym,
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia małej firmy.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik handlowiec?

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik handlowiec może podejmować pracę m.in. jako przedstawiciel handlowy, merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, pośrednik handlowy (agent, dealer), specjalista do spraw reklamy i marketingu, specjalista do spraw obsługi klienta, sprzedaży, zaopatrzenia w:

 • w przedsiębiorstwach, w działach handlu i marketingu,
 • punktach sprzedaży detalicznej,
 • hurtowniach i magazynach,
 • agencjach reklamowych lub marketingowych,
 • prowadzić własną firmę handlową.

Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość, przedsiębiorczość, handel zagraniczny.

Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: informatyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Ten zawód ma przyszłość. Wystarczy oszacować liczbę firm w naszym kraju – jest ich nawet kilka milionów. Przynajmniej połowa z nich potrzebuje osoby, która weźmie na siebie obowiązki związane z zarządzaniem siecią, obsługą sprzętu komputerowego i wsparciem IT. Jest wiele miejsc, gdzie praca technika informatyka jest na wagę złota. Poza tym w tej profesji można realizować swoje pasje – szczególnie jeśli są związane z komputerami i informatyką. Zdobycie kompetencji technika informatyka może być również świetnym pierwszym krokiem do kariery w innej gałęzi informatyki, np. cyberbezpieczeństwie. To rozwijająca się dziedzina, a eksperci ds. cyber security są dziś bardzo potrzebni Po zdobyciu dyplomu technika informatyka możesz dalej rozwijać się jako programista. To bardzo popularny i przyszłościowy zawód, a doświadczeni programiści zarabiają bardzo dobre pieniądze – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kto powinien wybrać ten zawód?

W zawodzie technika informatyka z pewnością sprawdzą się osoby, które:

 • interesują się elektroniką i techniką komputerową,
 • są sprawne manualnie,
 • są spostrzegawcze,
 • są dokładne i systematyczne,
 • chcą ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • są podatne na innowacje.

Czego uczy się technik informatyk?

 • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi,
 • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych,
 • projektować i wykonywać małą sieć komputerową opartą o różne technologie,
 • konfigurować urządzenia sieciowe typu router-router,
 • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • korzystać z języków programowania,
 • obsługiwać oprogramowanie użytkowe,
 • skonfigurować sprzęt i oprogramowanie,
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne (UPS, skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe).

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk?

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

 • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • punktach serwisowych,
 • sklepach komputerowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach wielorakich studiów informatycznych: bioinformatyka, informatyka inżynierska, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, inżynieria systemów, teleinformatyka i wiele innych.

Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: informatyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w energetyce, medycynie, przemyśle lotniczym, budownictwie, samochodowym i wielu innych branżach.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Uczniowie o następujących predyspozycjach:

 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja kształtów,
 • koncentracja uwagi,
 • dokładność, spostrzegawczość,
 • uzdolnienia planimetryczne,
 • zainteresowania techniczne i informatyczne.

Czego uczy się technik mechatronik?

 • montować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • wykonywać rozruch i konserwacje urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • tworzyć dokumentacje techniczną,
 • programować urządzenia i systemy mechatroniczne.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik mechatronik?

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

 • W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora.
 • W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.
 • Może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

Studia?

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika mechatronika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mechatronika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach elektrycznym, mechanicznym i elektronicznym.

Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: geografia
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Jest to kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Uczniowie o następujących predyspozycjach: Koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtu, koncentracja i podzielność uwagi, refleks, spostrzegawczość, dokładność, samokontrola, skrupulatność, dociekliwość, myślenie analityczne. Zainteresowania techniczne, otwartość na nowe rozwiązania techniczne, uzdolnienia manualne.

Czego uczy się technik pojazdów samochodowych?

 • zna podstawowe zagadnienia z mechaniki, technologii i organizacji pracy,
 • zna budowę pojazdów,
 • dokonać diagnostyki pojazdu,
 • naprawić pojazdy samochodowe,
 • opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych
 • korzysta z literatury technicznej, norm i katalogów.
 • posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem technicznym, skanerem diagnostycznym KTS
 • posługuje się programami komputerowymi, potrzebnymi do dokonania diagnostyki pojazdu ESITRONIC, WORKSHOPDATA
 • dokonać kalkulacji kosztów naprawy posługując się oprogramowaniem AUDATEX,
 • posługuje się kompletnym oprogramowaniem do prowadzenia warsztatu samochodowego INTEGRA CAR 7, INTEGRA TRUC

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych?

 • MOT.05.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik pojazdów samochodowych po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności.
Po ukończeniu nauki technik mechanik mógłby pracować:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • autoryzowane stacje obsługi samochodowej

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje na studiach związanych z pojazdami samochodowymi – budowa, eksploatacja, diagnostyka.