Okres nauki: 3 lata
Nauczane języki: język angielski albo język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Elektromechanik to osoba zajmująca się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje on instalacje przełączające te urządzenia pod wysokie napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Jeśli Twoimi ulubionymi przedmiotami były wszystkie przedmioty ścisłe. Jeśli jesteś spostrzegawczy, cierpliwy, masz dobrą koordynację wzrokowo – ruchową, posiadasz dobrą pamięć i generalnie jesteś uzdolniony technicznie, to doskonale sprawdzisz się w tym zawodzie.

Czego uczy się elektromechanik?

Zdobywa kwalifikacje do: wykonywania prac montażowych i demontażowych, instalacyjnych, konserwacji i remontów, dokonywania pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Elektromechanik wykonuje prace związane z montowaniem instalacji elektrycznych, napraw elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, konserwacji i napraw urządzeń chłodniczych, konserwacji i napraw dźwigów osobowych i towarowych

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie elektromechanik?

ELE.01.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych.

I co dalej…?

Elektromechanicy otrzymują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia i maszyny elektryczne lub w sektorze oferującym usługi serwisowe i naprawcze. Mogą również otworzyć własny warsztat, co związane jest z koniecznością założenia własnej działalności gospodarczej. Elektromechanik pracuje również przy projektowaniu i budowie linii technologicznych w zakładach przemysłowych.

Dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia (technik elektryk) uzyskując tytuł technika. Może też kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.