• 1949 r. - Warsztaty szkolne zostają powołane do życia. Pracownie znajdują się w prywatnych domach znajdujących się w sąsiedztwie budynku szkolnego
  • 1958 r. – Rozpoczyna się budowa pierwszych budynków warsztatowych.
  • 1960 r. – Budynki warsztatowe zostają oddane do użytku. Remontowane i modernizowane istnieją do 2019r.
  • 1980r. – Zostaje oddana do użytku hala warsztatowa, również istniejąca do 2019r.
  • 2015r. – 2016r. – Przygotowywanie dokumentacji techniczno – budowlanej nowych obiektów zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Łukowskiego.
  • 2017r. – Dofinansowanie w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim - Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie” (Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020). Całość inwestycji: 8 786 946 zł. Budżet Powiatu Łukowskiego: 5 786 946 zł. Dofinansowane: 3 000 000zł.
  • 2018r. – 2019r. Rozbiórka starych i budowa nowych budynków warsztatowych. 2019r. – Wyposażenie nowych pracowni warsztatowych w nowoczesny sprzęt. 11.10.2019r. – Uroczyste otwarcie nowych budynków warsztatowych.