Lista nauczycieli ZS Nr 1 w Łukowie w roku szkolnym 2020/2021

1. Federczyk Tadeusz Stefan nauczyciel języka polskiego, dyrektor
2. Gryglicka Bożena nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych, wicedyrektor
3. Mikusek Agnieszka nauczyciel chemii i fizyki, wicedyrektor
4. Kur Zbigniew nauczyciel zajęć praktycznych, kierownik warsztatów
5. Balak Bożena nauczyciel matematyki
6. Bartnikiewicz Andrzej nauczyciel wychowania fizycznego
7. Bartosiewicz Inga nauczyciel historii i wos-u
8. Błachnio Hanna nauczyciel języka polskiego
9. Bochman Przemysław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
10. Borkowska Elwira nauczyciel matematyki
11. Celej Beata nauczyciel języka polskiego
12. Cichowlas Karol nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
13. Czub Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
14. Domańska-Szklarz Aneta nauczyciel języka niemieckiego
15. Drozd Małgorzata nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
16. Dybciak Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
17. Dziedzic-Gryczka Danuta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
18. Dziewulska Elżbieta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
19. Dziewulski Jarosław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
20. Gajda Mariola pedagog szkolny
21. Grabowski Emil nauczyciel zajęć praktycznych
22. Grudziński Robert nauczyciel zajęć praktycznych
23. Ignaciuk Patrycja nauczyciel przedmiotów zawodowych
24. Jasińska-Cichosz Anna nauczyciel biologii, przedmiotów zawodowych ekonomicznych
25. Kamecka Magdalena nauczyciel języka angielskiego
26. Klimuszko Hanna nauczyciel psycholog szkolny
27. Kołodyńska Liliana pedagog szkolny
28. Kozłowski Paweł nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
29. Kożuch-Sierociuk Renata nauczyciel języka polskiego
30. Krzyszczak Jacek nauczyciel przedmiotów zawodowych
31. Kucharski Artur nauczyciel wychowania fizycznego
32. Kuczyńska Beata nauczyciel historii i wos-u
33. Łozowska - Kopeć Renata nauczyciel języka rosyjskiego
34. Majak Kamil nauczyciel zajęć praktycznych
35. Makarczuk Sławomir nauczyciel wychowania fizycznego
36. Małkińska Małgorzata nauczyciel bibliotekarz
37. Markowska - Mościcka Danuta nauczyciel geografii i historii
38. Mazurek Cezary nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
39. Michalak Hanna nauczyciel języka angielskiego
40. Michałowski Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
41. Niedziółka Tadeusz nauczyciel zajęć praktycznych
42. Nowak Małgorzata nauczyciel matematyki i informatyki
43. Okleja Anna nauczyciel języka niemieckiego
44. Osypińska Grażyna nauczyciel języka rosyjskiego
45. Paskudzki Grzegorz Marek nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
46. Paśnikowski Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
47. Pietrzak Marek nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
48. Ponikowska Wioletta nauczyciel religii
49. Przeździak Grażyna nauczyciel matematyki
50. Sulej Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego
51. Szaszko-Borkowska Bogumiła psycholog szkolny
52. Szczygieł Aleksandra nauczyciel matematyki
53. Świętońska Wioletta nauczyciel wychowania fizycznego
54. Toporowicz Mariusz Stanisław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
55. Wójtowicz Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
56. Zabłocka Monika nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatyki
57. Żądełek Agata nauczyciel przedmiotów zawodowych
58. Żołopa Szymon nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Nauczyciele dochodzący

1. Dworniak Michał  nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Dziak Marek nauczyciel zajęć praktycznych
3. Józwik Robert nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy
4. ks. Szyszko Marek nauczyciel religii
5. Łapińska Katarzyna
nauczyciel fizyki i chemii
6. Małyska Jarosław nauczyciel zajęć praktycznych
7. Michalak Włodzimierz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
8. Pietrzak Bożena nauczyciel religii
9. Piros Tomasz nauczyciel muzyki
10. Sobczak Iwona nauczyciel religii
11.  Sosnowski Adam oddelegowany do ZNP
12. Szutkiewicz Krzysztof nauczyciel przedmiotów zawodowych