Lista nauczycieli ZS Nr 1 w Łukowie

1. Federczyk Tadeusz Stefan dyrektor, nauczyciel języka polskiego
2. Gryglicka Bożena wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
3. Mikusek Agnieszka wicedyrektor, nauczyciel chemii i fizyki
4. Kur Zbigniew kierownik warsztatów, nauczyciel zajęć praktycznych
5. Balak Bożena nauczyciel matematyki
6. Bałuka Piotr nauczyciel historii
7. Bartnikiewicz Andrzej nauczyciel wychowania fizycznego
8. Bartosiewicz Inga nauczyciel historii i wos-u
9. Bochman Przemysław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
10. Borkowska Anna nauczyciel języka polskiego i wiedzy do życia w rodzinie
11. Borkowska Elwira nauczyciel matematyki
12. Celej Beata nauczyciel języka polskiego
13. Cichowlas Karol nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
14. Czub Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
15. Długosz Artur nauczyciel informatyki
16. Dobrzyński Mariusz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
17. Domańska-Szklarz Aneta nauczyciel języka niemieckiego
18. Drozd Małgorzata nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
19. Dybciak Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
20. Dziedzic-Gryczka Danuta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
21. Dziewulska Elżbieta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
22. Dziewulski Jarosław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
23. Grabowski Emil nauczyciel zajęć praktycznych
24. Grudziński Robert nauczyciel zajęć praktycznych
25. Gryczka Bożena nauczyciel chemii i fizyki
26. Ignaciuk Patrycja nauczyciel przedmiotów zawodowych
27. Izdebski Piotr nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
28. Jasińska-Cichosz Anna nauczyciel biologii, przedmiotów zawodowych ekonomicznych
29. Józwik Anna nauczyciel języka rosyjskiego
30. Kamecka Magdalena nauczyciel języka angielskiego
31. Kania Anna bibliotekarz, nauczyciel informatyki
32. Kołodyńska Liliana pedagog szkolny
33. Kopeć Małgorzata nauczyciel matematyki
34. Kozłowski Paweł nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
35. Kożuch-Sierociuk Renata nauczyciel języka polskiego
36. Kucharski Artur nauczyciel wychowania fizycznego
37. Kuczyńska Beata nauczyciel historii i wos-u
38. Łapińska Katarzyna nauczyciel chemii, fizyki i biologii
39. Łazuga Agnieszka nauczyciel języka polskiego
40. Łozowska - Kopeć Renata nauczyciel języka rosyjskiego
41. Magnuszewski Marcin nauczyciel wychowania fizycznego
42. Makarczuk Sławomir nauczyciel wychowania fizycznego
43. Małkińska Małgorzata nauczyciel bibliotekarz
44. Markowska - Mościcka Danuta nauczyciel geografii i historii
45. Mazurek Cezary nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
46. Michalak Hanna nauczyciel języka angielskiego
47. Michałowski Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
48. Niedziółka Tadeusz nauczyciel zajęć praktycznych
49. Nowak Małgorzata nauczyciel matematyki
50. Okleja Anna nauczyciel języka niemieckiego i języka polskiego
51. Omiotek Marta psycholog szkolny
52. Paskudzki Anrzej nauczyciel zajęć praktycznych
53. Paskudzki Grzegorz Marek nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
54. Paśnikowski Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
55. Pietrzak Marek nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
56. Ponikowska Wioletta nauczyciel religii
57. Przeździak Grażyna nauczyciel matematyki
58. Pyzio Marta nauczyciel języka angielskiego
59. Staniak Piotr nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
60. Sulej Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego
61. Szaszko-Borkowska Bogumiła psycholog szkolny
62. Szcześniak Arleta pedagog specjalny
63. Szczygieł Aleksandra nauczyciel matematyki
64. Świętońska Wioletta nauczyciel wychowania fizycznego
65. Toporowicz Mariusz Stanisław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
66. Wójtowicz Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
67. Zabłocka Monika nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatyki
68. Żądełek Agata nauczyciel przedmiotów zawodowych
69. Żebrowska Monika nauczyciel biznesu i zarządzania i informatyki
70. Żołopa Szymon nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Nauczyciele dochodzący

1. Józwik Robert nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy
2.
ks. Stefaniuk Wojciech nauczyciel religii
3.  Michalak Włodzimierz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
4. Piros Tomasz nauczyciel muzyki
5. s. Prokopiuk Małgorzata nauczyciel religii
6.  Sobczak Iwona nauczyciel religii
7.  Sosnowski Adam oddelegowany do ZNP