Lista nauczycieli ZS Nr 1 w Łukowie w roku szkolnym 2023/2024

1. Federczyk Tadeusz Stefan dyrektor, nauczyciel języka polskiego
2. Gryglicka Bożena wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
3. Mikusek Agnieszka wicedyrektor, nauczyciel chemii i fizyki
4. Kur Zbigniew kierownik warsztatów, nauczyciel zajęć praktycznych
5. Balak Bożena nauczyciel matematyki
6. Bałuka Piotr nauczyciel historii i informatyki
7. Bartnikiewicz Andrzej nauczyciel wychowania fizycznego
8. Bartosiewicz Inga nauczyciel historii i wos-u
9. Bochman Przemysław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
10. Borkowska Anna nauczyciel języka polskiego
11. Borkowska Elwira nauczyciel matematyki
12. Celej Beata nauczyciel języka polskiego
13. Cichowlas Karol nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
14. Czub Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
15. Długosz Artur nauczyciel informatyki
16. Dobrzyński Mariusz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
17. Domańska-Szklarz Aneta nauczyciel języka niemieckiego
18. Drozd Małgorzata nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
19. Dybciak Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
20. Dziedzic-Gryczka Danuta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
21. Dziewulska Elżbieta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
22. Dziewulski Jarosław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
23. Grabowski Emil nauczyciel zajęć praktycznych
24. Grudziński Robert nauczyciel zajęć praktycznych
25. Gryczka Bożena nauczyciel chemii i fizyki
26. Ignaciuk Patrycja nauczyciel przedmiotów zawodowych
27. Izdebski Piotr nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
28. Jasińska-Cichosz Anna nauczyciel biologii, przedmiotów zawodowych ekonomicznych
29. Józwik Anna nauczyciel przedmiotów zawodowych
30. Kamecka Magdalena nauczyciel języka angielskiego
31. Kania Anna nauczyciel informatyka i bibliotekarz
32. Kołodyńska Liliana pedagog szkolny
33. Kopeć Małgorzata nauczyciel matematykiiy
34. Kozłowski Paweł nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
35. Kożuch-Sierociuk Renata nauczyciel języka polskiego
36. Kucharski Artur nauczyciel wychowania fizycznego
37. Kuczyńska Beata nauczyciel historii i wos-u
38. Łapińska Katarzyna nauczyciel fizyki i chemii
39. Łazuga Agnieszka nauczyciel języka polskiego
40. Łozowska - Kopeć Renata nauczyciel języka rosyjskiego
41. Magnuszewski Marcin nauczyciel wychowania fizycznego
42. Majak Kamil nauczyciel zajęć praktycznych
43. Makarczuk Sławomir nauczyciel wychowania fizycznego
44. Małkińska Małgorzata nauczyciel bibliotekarz
45. Markowska - Mościcka Danuta nauczyciel geografii i historii
46. Mazurek Cezary nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
47. Michalak Hanna nauczyciel języka angielskiego
48. Michałowski Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
49. Niedziółka Tadeusz nauczyciel zajęć praktycznych
50. Nowak Małgorzata nauczyciel matematyki i informatyki
51. Okleja Anna nauczyciel języka niemieckiego
52. Paskudzki Grzegorz Marek nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
53. Paśnikowski Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
54. Pietrzak Marek nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
55. Ponikowska Wioletta nauczyciel religii
56. Przeździak Grażyna nauczyciel matematyki
57. Pyzio Marta nauczyciel języka angielskiego
58. Staniak Piotr nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
59. Sulej Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego
60. Szaszko-Borkowska Bogumiła psycholog szkolny
61. Szcześniak Arleta pedagog specjalny
62. Szczygieł Aleksandra nauczyciel matematyki
63. Świętońska Wioletta nauczyciel wychowania fizycznego
64. Toporowicz Mariusz Stanisław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
65. Wójtowicz Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
66. Zabłocka Monika nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatyki
67. Żądełek Agata nauczyciel przedmiotów zawodowych
68. Żebrowska Monika nauczyciel informatyki i podstaw przedsiębiorczości
69. Żołopa Szymon nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Nauczyciele dochodzący

1. Józwik Robert nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy
2.
ks. Stefaniuk Wojciech nauczyciel religii
3.  Michalak Włodzimierz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
4. Piros Tomasz nauczyciel muzyki
5. s. Prokopiuk Małgorzata nauczyciel religii
6.  Sobczak Iwona nauczyciel religii
7.  Sosnowski Adam oddelegowany do ZNP