Lista nauczycieli ZS Nr 1 w Łukowie w roku szkolnym 2022/2023

1. Federczyk Tadeusz Stefan dyrektor, nauczyciel języka polskiego
2. Gryglicka Bożena wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
3. Mikusek Agnieszka wicedyrektor, nauczyciel chemii i fizyki
4. Kur Zbigniew kierownik warsztatów, nauczyciel zajęć praktycznych
5. Balak Bożena nauczyciel matematyki
6. Bałuka Piotr nauczyciel historii i informatyki
7. Bartnikiewicz Andrzej nauczyciel wychowania fizycznego
8. Bartosiewicz Inga nauczyciel historii i wos-u
9. Bochman Przemysław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
10. Borkowska Anna nauczyciel języka polskiego
11. Borkowska Elwira nauczyciel matematyki
12. Celej Beata nauczyciel języka polskiego
13. Cichowlas Karol nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
14. Czub Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
15. Domańska-Szklarz Aneta nauczyciel języka niemieckiego
16. Drozd Małgorzata nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
17. Dybciak Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
18. Dziedzic-Gryczka Danuta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
19. Dziewulska Elżbieta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
20. Dziewulski Jarosław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
21. Grabowski Emil nauczyciel zajęć praktycznych
22. Grudziński Robert nauczyciel zajęć praktycznych
23. Gryczka Bożena nauczyciel chemii i fizyki
24. Ignaciuk Patrycja nauczyciel przedmiotów zawodowych
25. Izdebski Piotr nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
26. Jasińska-Cichosz Anna nauczyciel biologii, przedmiotów zawodowych ekonomicznych
27. Józwik Anna nauczyciel przedmiotów zawodowych
28. Kamecka Magdalena nauczyciel języka angielskiego
29. Kamecka Monika nauczyciel religii
30. Kołodyńska Liliana pedagog szkolny
31. Kozłowski Paweł nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
31. Kożuch-Sierociuk Renata nauczyciel języka polskiego
33. Kucharski Artur nauczyciel wychowania fizycznego
34. Kuczyńska Beata nauczyciel historii i wos-u
35. Łapińska Katarzyna nauczyciel fizyki i chemii
36. Łazuga Agnieszka nauczyciel języka polskiego
37. Łozowska - Kopeć Renata nauczyciel języka rosyjskiego
38. Magnuszewski Marcin nauczyciel wychowania fizycznego
39. Majak Kamil nauczyciel zajęć praktycznych
40. Makarczuk Sławomir nauczyciel wychowania fizycznego
41. Małkińska Małgorzata nauczyciel bibliotekarz
42. Markowska - Mościcka Danuta nauczyciel geografii i historii
43. Mazurek Cezary nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
44. Michalak Hanna nauczyciel języka angielskiego
45. Michałowski Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
46. Niedziółka Tadeusz nauczyciel zajęć praktycznych
47. Nowak Małgorzata nauczyciel matematyki i informatyki
48. Okleja Anna nauczyciel języka niemieckiego
49. Osypińska Grażyna nauczyciel języka rosyjskiego
50. Paskudzki Grzegorz Marek nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
51. Paśnikowski Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
52. Pietrzak Marek nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
53. Ponikowska Wioletta nauczyciel religii
54. Przeździak Grażyna nauczyciel matematyki
55. Sójka Ewa nauczyciel matematyki i informatyki
56. Staniak Piotr nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
54. Sulej Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego
55. Szaszko-Borkowska Bogumiła psycholog szkolny
56. Szcześniak Arleta pedagog specjalny
57. Szczygieł Aleksandra nauczyciel matematyki
58. Świetlińska Martyna nauczyciel języka angielskiego
59. Świętońska Wioletta nauczyciel wychowania fizycznego
60. Toporowicz Mariusz Stanisław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
61. Wójtowicz Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
62. Zabłocka Monika nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatyki
63. Żądełek Agata nauczyciel przedmiotów zawodowych
64. Żebrowska Monika nauczyciel informatyki i podstaw przedsiębiorczości
65. Żołopa Szymon nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Nauczyciele dochodzący

1. Józwik Robert nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy
2.
ks. Stefaniuk Wojciech nauczyciel religii
3.  Michalak Włodzimierz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
4. Piros Tomasz nauczyciel muzyki
5.  Sobczak Iwona nauczyciel religii
6.  Sosnowski Adam oddelegowany do ZNP