Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE /ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych/ ( Dz. U. L. 11 z 4.5.2016)

Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie informuję, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie informuję, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie z siedzibą przy al. Tadeusza Kościuszki 10, 21-400 Łuków reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.
  Funkcję Inspektora ochrony danych w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie pełni Pan/Pani Robert Józwik.
 2. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu (25) 798 29 50 wew. 16 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski,
  • zapewnienia obsługi zadań z zakresu oświaty i edukacji publicznej należących do właściwości Powiatu i Starosty,
  • realizacji zadań Powiatu określonych ustawami i właściwymi uchwałami Rady Powiatu Łukowskiego w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych,
  • podejmowaniu innych zadań wynikających z potrzeb polityki oświatowej, na podstawie uchwał Rady Powiatu Łukowskiego, Zarządu Powiatu i Starosty.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
  2. usunięcia danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu;
  5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub wymogiem umowy lub warunkiem zawarcia umowy, bądź dobrowolne.
 9. Konsekwencja nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie w sprawach Pani/Pana dotyczących.
 10. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane.