Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: geografia
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Jest to kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Uczniowie o następujących predyspozycjach: Koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtu, koncentracja i podzielność uwagi, refleks, spostrzegawczość, dokładność, samokontrola, skrupulatność, dociekliwość, myślenie analityczne. Zainteresowania techniczne, otwartość na nowe rozwiązania techniczne, uzdolnienia manualne.

Czego uczy się technik pojazdów samochodowych?

 • zna podstawowe zagadnienia z mechaniki, technologii i organizacji pracy,
 • zna budowę pojazdów,
 • dokonać diagnostyki pojazdu,
 • naprawić pojazdy samochodowe,
 • opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych
 • korzysta z literatury technicznej, norm i katalogów.
 • posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem technicznym, skanerem diagnostycznym KTS
 • posługuje się programami komputerowymi, potrzebnymi do dokonania diagnostyki pojazdu ESITRONIC, WORKSHOPDATA
 • dokonać kalkulacji kosztów naprawy posługując się oprogramowaniem AUDATEX,
 • posługuje się kompletnym oprogramowaniem do prowadzenia warsztatu samochodowego INTEGRA CAR 7, INTEGRA TRUC

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych?

 • MOT.05.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik pojazdów samochodowych po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności.
Po ukończeniu nauki technik mechanik mógłby pracować:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
 • autoryzowane stacje obsługi samochodowej

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje na studiach związanych z pojazdami samochodowymi – budowa, eksploatacja, diagnostyka.