KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

Lp.

Numer i nazwa kwalifikacji

Czas trwania kursu

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

1.

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

2 semestry

741103

 

311303

Elektryk

 

 Technik elektryk

ELE.0 5.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

2 semestry

2.

MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających  

3 semestry

722307

 

311504

Operator
obrabiarek skrawających

 

Technik mechanik

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

2 semestry

3.

HAN.01.Prowadzenie sprzedaży

2 Semestry

522301

 

522305

Sprzedawca

 

Technik handlowiec

4.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

2 Semestry

5.

INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

2 Semestry

 

 

 

 

351203

 

 

 

 

Technik informatyk

6.

INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

2 Semestry

 

7.

EKA.04.Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

2 Semestry

 

 

331403

 

 

431103

 

 

Technik ekonomista

 

 

Technik rachunkowości

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

2 Semestry

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

2 Semestry

8.

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

2 semestry

723103

 

311513

Mechanik
pojazdów samochodowych

 

Technik
pojazdów samochodowych

MOT.06.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych