W piątek, 23 czerwca br. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. O godzinie 9.00 Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zgromadzili się w hali sportowej. W uroczystości wzięli także udział: Sekretarz Powiatu Łukowskiego – pan Jerzy Siwiec i Wiceprzewodniczący Rady Rodziców naszej szkoły – pan Marcin Witkowski.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Dyrektor Szkoły - pan Tadeusz Federczyk. W swoim wystąpieniu podsumował mijający rok szkolny. Następnie wręczono świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i dyplomy uczniom za najlepsze wyniki w nauce, 100% frekwencję, wzorowe zachowanie, aktywny udział w życiu szkoły, udział w konkursach i zawodach sportowych. Najwyższą średnią ocen w mijającym roku szkolnym uzyskał uczeń klasy 3Tip, Szymon Kaczor. Młodzież kształcąca się w klasach trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia po raz ostatni odebrała swoje świadectwa. Rodzice uczniów poszczególnych klas, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen , otrzymali listy gratulacyjne. Nagrody wręczali: Sekretarz Powiatu Łukowskiego – pan Jerzy Siwiec, Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – pan Marcin Witkowski i Dyrektor Szkoły – pan Tadeusz Federczyk. W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego głos zabrał jej Przewodniczący - Kacper Końka z kl. 3Tel.

W końcowej części uroczystości kilka słów do zebranych skierował również Sekretarz Powiatu Łukowskiego – pan Jerzy Siwiec. Błogosławieństwa na wakacje udzielił społeczności szkolnej ks. Wojciech Stefaniuk. Po wyprowadzeniu sztandaru oficjalna część uroczystości dobiegła końca. Dalszy jej przebieg miał miejsce w wyznaczonych salach lekcyjnych, w których wychowawcy spotkali się, po raz ostatni w tym roku szkolnym, ze swoimi wychowankami.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Danuta Markowska-Mościcka]