Nasza szkoła przystąpiła do programu ,,Logika Ekologii”. Współpraca z instytucjami ekologicznymi RDOŚ i PGE jest ściśle związana z zainteresowaniami naszych uczniów i zapotrzebowaniami ornitologicznymi w regionie. Pozytywna odpowiedź z powiatu łukowskiego na ten proekologiczny program skutkowała dostarczeniem 20 platform bocianich. Można było również wymienić już istniejące gniazda zniszczone czy uszkodzone.
Nie wszyscy wiedzą, że największe gniazdo bocianie waży 1,5 tony. Ta informacja nas bardzo zaskoczyła, dlatego postanowiliśmy pomóc tym niezwykle pracowitym ptakom, żeby miały bezpieczne miejsca do zakładania gniazd - swoich nowych domów. Nasze działania spotkały się z pozytywnym odbiorem u gospodarzy, na których posesjach zostały zamontowane gniazda. Ludowe przysłowie „Szczęśliwy dom, gdzie boćki są” mówi, że pojawienie się bocianów na gnieździe w obejściu wróżyło rychłą wiosnę i szczęście dla domowników.
Obserwacja w okresie lęgowym ptaków przyniosła optymistyczną dla nas informację, że na wszystkich platformach zamieszkały bocianie rodziny.
W chwili obecnej odbywają się ,,sejmiki bocianie”, podczas których ptaki gromadzą się w duże, liczące nawet po 50 sztuk stada. Niebawem, aby przetrwać niesprzyjający okres polskiej zimy polecą do Afryki.
Renowacja gniazd bocianich miała miejsce w gminach Trzebieszów, Serokomla i Krzywda. Serdecznie dziękujemy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Polskiej Grupie Energetycznej.  

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Anna Jasińska-Cichosz koordynator programu]