Zakończenie roku to czas na różnego typu podsumowania. 16 czerwca odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli serdeczne podziękowanie asystentce międzykulturowej, pani Oldze Mazur, za współpracę z naszą szkołą, polegającą przede wszystkim na wspieraniu uczniów z doświadczeniem migracji oraz pośrednictwie językowym.

Przedstawiono również inicjatywy w zakresie wielokulturowości, podjęte w ramach zajęć dodatkowych z j. polskiego. Ponadto omówiono problemy, z którymi zmagają się uczniowie cudzoziemscy oraz ich rodziny.

W spotkaniu uczestniczyli: p. dyrektor Tadeusz Federczyk, p. wicedyrektor Agnieszka Mikusek, p. Arleta Szcześniak, pedagog specjalny, oraz rodzice uczniów z Ukrainy.

[Renata Kożuch-Sierociuk]