Zaproszenie do wzięcia udziału w szkolnym konkursie „Postać na Wielki Post 2023”

Cele konkursu: poznanie postaci, które będą nam towarzyszyć podczas Światowych Dni Młodzieży 2023 w Portugalii! Zachęta do naśladowania wybranej postaci w życiu codziennym (bł. Carlo Acutis, św. Jan Bosko, bł. Chiara Badano, bł. Pier Giorgio Frascati, św. Antoni).

Uczniowie mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną związaną z jedną z postaci.

Jury oceniać będzie przejrzystość slajdów, treść zawartą w prezentacji, zamieszczone cytaty z wypowiedzi danej postaci, wkład pracy, krótką refleksję, w czym uczeń może daną postać naśladować.

Prace należy wykonać i przekazać katechecie do dnia 27 marca. Zainteresowani konkursem uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do katechetów- s.Rafały Kameckiej, p. Wioletty Ponikowskiej. Na zwycięzców czekają nagrody!!!

[Wioletta Ponikowska]