„Łukowscy uczniowie na greckim szlaku zawodowym” (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000079951)

RUSZA REKRUTACJA !!!

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic klas III i IV Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, kształcących się na jednym z kierunków:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik elektryk, 
 • technik mechanik,
 • technik informatyk,
 • technik handlowiec,
 • technik ekonomista,
 • technik mechatronik.

Do udziału w I etapie rekrutacji mogą aplikować uczniowie technikum z wyżej wymienionych profili uczęszczający do klas III oraz uczniowie klasy IV technik mechatronik.

Planowany termin stażu: 16.09.2024 - 11.10.2024 (+ 2 dni podróży) [1]
Miejsce stażu: Kreta, Grecja

Uczestnikom i uczestniczkom projektu zostanie zapewnione: 

 • 4-tygodniowe staże zgodne z profilem kształcenia,
 • transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
 • ubezpieczenie,
 • przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31.03.2024 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

[1] Termin może ulec zmianie, w zależności od dostępności lotów

  Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

[Marek Pietrzak]