Jesteśmy pomysłodawcami stypendium „Absolwenci uczniom Alej” - Mariusz Rak i Leszek Sadło (absolwenci technikum mechanicznego rok ukończenia 2009). Stypendium jest formą pamięci nas - absolwentów o Szkole, którą ukończyliśmy i chcemy, aby stworzyło solidarną więź między uczniami, szkołą i jej absolwentami. W czerwcu 2022r. zgłosiliśmy się do Dyrektora Szkoły, Pana Tadeusza Federczyka, z propozycją ufundowania stypendium dla uzdolnionej młodzieży naszej szkoły. Celem stypendium jest promowanie wartości edukacji oraz wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, pasjonatów oraz aktywnych uczestników życia szkoły i społeczności szkolnej. Chcemy promować szkolnictwo zawodowe, kierunki kształcenia naszej Szkoły, wspierać uczniów zdolnych i odkrywczych. W ten sposób chcemy pokazać, że warto się uczyć, starać i dążyć do obranych w życiu celów oraz że nauka w naszej Szkole pozwala osiągnąć sukces.

    W październiku 2023 roku w dniu Święta Patrona Szkoły po raz pierwszy zostały wręczone stypendia najlepszym uczniom za rok 2022/2023. Stypendium w jednorazowej kwocie 1000 zł otrzymali uczniowie z Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia: Szymon Kaczor (klasa czwarta technik informatyk) i Bartosz Piotrowski (klasa trzecia szkoła branżowa, w zawodzie elektromechanik). Wyróżnienia w postaci bonów zakupowych otrzymali także: Jakub Pietrzak (klasa druga technik elektryk) i Adam Królik (klasa druga technik mechatronik).

    Jako pomysłodawcy stypendium zachęcamy Absolwentów Szkoły do wsparcia finansowego tej inicjatywy, co da możliwość przyznawania stypendium w kolejnych latach. Absolwenci, a jest nas wielu, odnoszą liczne sukcesy zawodowe. Wesprzyjmy wspólnie ambitnych i niezwykle pracowitych młodych ludzi, którzy potrzebują wsparcia, aby rozwinąć skrzydła, realizować swoje pasje i zawodowe marzenia. Dzięki tej inicjatywie, jaką jest Stypendium Absolwentów dla obecnych uczniów Szkoły, każdy z darczyńców będzie miał wpływ na ich zawodową przyszłość. Pokażmy młodszym kolegom i koleżankom, że w nich wierzymy i doceniamy. Zostańmy Przyjaciółmi ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub wpłacając na konto: 90 9204 0001 0000 0879 2000 0010 z dopiskiem – ABSOLWENCI UCZNIOM ALEJ.
Regulamin stypendium znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DLA UCZNIA/SŁUCHACZA.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Mariusz Rak, Leszek Sadło]