Zagadnienia związane z Biblią zawarte są w podstawie programowej nauczania j. polskiego w technikum i szkole branżowej. Zatem w ostatnim tygodniu kwietnia – w ramach XV Tygodnia Biblijnego - w klasach: 1 Te, 1 Th, 2 Wem, 3 Wb, 3 The odbyły się inicjatywy, mające na celu zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat Pisma Świętego. Korzystając z platform multimedialnych (Quizziz, WordWall), młodzież miała za zadanie rozpoznać lub zdefiniować pojęcia związane z Biblią, np. ewangelia, apokryf. Uczniowie wykonywali też ćwiczenia ortograficzne związane z pisownią nazw ksiąg biblijnych.

Wiele radości sprawiła akcja polegająca na przepisywaniu wybranych cytatów biblijnych i przekazywaniu ich losowo wybranej osobie z innej klasy.

Podczas tej zabawy o charakterze biblioterapeutycznym uczniowie pokazali, że warto dzielić się dobrem z innymi ludźmi.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Renata Kożuch-Sierociuk]