Zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu leksykalnego pod hasłem "Ostatnia deska ratunku".
Zadaniem uczniów jest stworzenie, zgodnie z wszelkimi przyjętymi zasadami, słownika tematycznego: polsko – niemieckiego, polsko – rosyjskiego lub polsko - angielskiego.
Słownik powinien zawierać minimum 50 wyrazów nazywających rzeczy, które wiążą się z jednym z naszych kierunków kształcenia, np. Polsko – rosyjski słownik biznesu lub Polsko – niemiecki słownik transportu, itp. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań związanych z nauką języków obcych oraz utrwalenie i poszerzenie słownictwa. Czas dostarczenia prac to 5 czerwca 2023 r.

Bliższe informacje można uzyskać u nauczycieli języków obcych.

[Renata Łozowska-Kopeć]