III Szkolne Dyktando „O Pióro Dyrektora ZS Nr1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie”

22.03.br. , w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego w naszej szkole, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, odbyło się III Szkolne Dyktando „O Pióro Dyrektora ZS Nr1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie”. Miało ono na celu doskonalenie umiejętności wykorzystywania znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce oraz upowszechniania kultury języka polskiego, w tym szczególnie zasad pięknej i poprawnej polszczyzny. Tekst dyktanda przygotował i podyktował uczniom, pan Dyrektor Tadeusz Federczyk. Wzięło w nim udział 17 uczniów z klas od pierwszej do czwartej technikum.
Wyniki:
  I miejsce – Jakub Nowosielski kl. 4TM
 II miejsce – Julia Rola kl.2Te
III miejsce – Weronika Kowalska kl.4Te

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, oczywiście w tym pióro, ufundowane przez Pana Dyrektora.

[Danuta Markowska-Mościcka, Tadeusz Federczyk]