Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży „Podróż do centrum wszechświata".
Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 15 – 18 lat (urodzonych między 01.01.2005 – 31.12.2008).

Wszystkie prace konkursowe muszą realizować temat „Podróż do centrum wszechświata". Mogą wprost opowiadać o astronomii, podróżowaniu, przemieszczaniu się w czasie i przestrzeni, kosmicznych odkryciach, rozwoju badań astronomicznych itp. Można też temat zinterpretować w sposób metaforyczny, udając się na artystyczne poszukiwania centrum swojego wszechświata.
Fabuła komiksów może mieć dowolny charakter: edukacyjny, rozrywkowy, realistyczny lub fantastyczny.

Organizatorem konkursu jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury" w Łodzi.
Więcej informacji u szkolnego koordynatora konkursu p. Moniki Żebrowskiej.

[Monika Żebrowska]