„Kluczem do sukcesu i szczęścia jest wykorzystanie własnych silnych stron, a nie korygowanie wad.”
(Martin Seligman)

    Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to projekt, podczas którego uczniowie mieli szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Dzięki znajomości mocnych stron będą umieli określić własne możliwości i podołać wyzwaniom. Znając i wykorzystując własne mocne strony dużo łatwiej jest planować swoją przyszłość, wybierać kierunek kształcenia czy ścieżkę kariery zawodowej.

    W dniach 20-24.02 zaproponowałyśmy uczniom m.in. wykonanie testu, który pozwolił im na refleksję na temat obszarów własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości; przygotowałyśmy pozytywne motywatory w postaci plakatów ze słowami, które pomagają uwierzyć w siebie, a w chwili zwątpienia przywracają wiarę we własne możliwości. Pokazane zostały efekty pracy „Sukces w mojej dłoni”, która powstała dzięki uczniom naszej szkoły na zajęciach z pedagogiem specjalnym i psychologiem. Na wybranych lekcjach można było obejrzeć film z pozytywnym przesłaniem, a w piątek można było zrobić sobie zdjęcie z motywującymi hasłami.

    Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to: lepsze poznanie siebie, uświadomienie uczniom ich mocnych stron, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku, integracja zespołu/grupy/klasy.

Organizatorzy: Arleta Szcześniak – koordynator projektu, Bogumiła Szaszko-Borkowska, Liliana Kołodyńska, Renata Kożuch-Sierociuk

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Arleta Szcześniak]