Okres nauki: 5 lat
Rozszerzenia programowe: geografia
Nauczane języki: język angielski, język rosyjski

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik handlowiec jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy, to zawód z przyszłością!

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik handlowiec powinny wybrać osoby, które są:

 • komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty,
 • wyróżniają się wysoką kulturą osobistą,
 • potrafią pracować w zespole,
 • spostrzegawcze, aktywne i kreatywne,
 • ambitne i operatywne w działaniu.

Czego uczy się technik handlowiec?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • stosowania nowoczesnych metod sprzedaży i organizowania prac w zakresie sprzedaży,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów,
 • przygotowywania dokumentów handlowych (ofert, faktur, gwarancji),
 • prowadzenia działań marketingowych i reklamowych,
 • nawiązywania współpracy z kontrahentem krajowym i zagranicznym,
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia małej firmy.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik handlowiec?

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Praktyczna nauka zawodu

Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

I co dalej…?

Technik handlowiec może podejmować pracę m.in. jako przedstawiciel handlowy, merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, pośrednik handlowy (agent, dealer), specjalista do spraw reklamy i marketingu, specjalista do spraw obsługi klienta, sprzedaży, zaopatrzenia w:

 • w przedsiębiorstwach, w działach handlu i marketingu,
 • punktach sprzedaży detalicznej,
 • hurtowniach i magazynach,
 • agencjach reklamowych lub marketingowych,
 • prowadzić własną firmę handlową.

Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość, przedsiębiorczość, handel zagraniczny.