4 września nasza szkoła włączyła się do akcji „Narodowe Czytanie”, odbywającej się od 2012 r. pod patronatem Prezydenta RP. Lekturą tegorocznej edycji była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Akcja miała na celu zachęcić uczniów do czytania, a zwłaszcza sięgania po klasykę literatury polskiej.

W tym roku – ze względu na ograniczenia reżimu sanitarnego – uroczystość miała odmienny niż zwykle przebieg. Społeczność szkolna nie zgromadziła się na tradycyjnym apelu, lecz wysłuchała zaprezentowanych przez młodzież fragmentów utworu za pośrednictwem szkolnego radiowęzła.

W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie: Piotr Czarnecki (kl. 4TI), Agnieszka Peryt, Wiktoria Niedziułka, Patrycja Pawlak, Julia Cegiełka i Mateusz Celiński (kl. 3W).
Nad nagłośnieniem czuwał Bartosz Celiński – 3TI.
Organizatorki: p. Renata Kożuch-Sierociuk i p. Beata Kuczyńska.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Renata Kożuch-Sierociuk]