W dniach 17-18 września 2020 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w drugiej edycji programu Szkolna Akademia Finansów organizowanego przez Fundację Polska Przedsiębiorcza we współpracy z NBP, w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Misją Fundacji Polski Przedsiębiorczej poprzez realizację projektu jest wzrost wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu świadomości finansowej, praktycznej przedsiębiorczości oraz efektywnego odbywania rozmów o pracę.

W ramach Szkolnej Akademii Finansów zostały przeprowadzone dwa warsztaty tematyczne : jeden z przedsiębiorczości, drugi z zakresu edukacji finansowej.

Uczniowie klasy II TE poszerzyli wiedzę z zakresu tworzenia wyróżniających się dokumentów aplikacyjnych do pracy, wskazówek wspomagających rozmowy kwalifikacyjne, planowania kariery zawodowej, podstawowych produktów finansowych, korzyści płynących z długoterminowego oszczędzania, rozważnego zarządzania budżetem osobistym, inwestowania na czas emerytury i zagrożeń rynku finansowego. Za aktywność podczas zajęć uczniowie otrzymali nagrody.

Uczniowie skorzystali z indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego prowadzonych przez pana dr Tomasza Neubauera.

Wiedza, którą zdobyli od doświadczonego trenera podczas warsztatów oraz doradztw zawodowych zwiększy ich szanse na rynku pracy oraz pomoże wykonywać wszelkie ruchy finansowo-zawodowe w sposób bardziej rozważny, przemyślany i sensowny.

Organizator projektu wydał podręcznik „Finanse osobiste, przedsiębiorczość, rekrutacja”, autorem którego jest Michał Gajewski. Szkoła otrzymała nieodpłatnie 10 egzemplarzy tego podręcznika. Korzystając z linku http://szkolnaakademiafinansow.pl/podrecznik/ można pobrać nieodpłatnie podręcznik w wersji elektronicznej.

[Danuta Dziedzic-Gryczka]