Lista nauczycieli ZS Nr 1 w Łukowie w roku szkolnym 2019/2020

1. Federczyk Tadeusz Stefan nauczyciel języka polskiego, dyrektor
2. Gryglicka Bożena nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych, wicedyrektor
3. Mikusek Agnieszka nauczyciel chemii i fizyki, wicedyrektor
4. Kur Zbigniew nauczyciel zajęć praktycznych, kierownik warsztatów
5. Bartnikiewicz Andrzej nauczyciel wychowania fizycznego
6. Bartosiewicz Inga nauczyciel historii i wos-u
7. Bielecka Beata nauczyciel bibliotekarz
8. Błachnio Hanna nauczyciel języka polskiego
9. Braszczyński Paweł nauczyciel religii
10. Celej Beata nauczyciel języka polskiego
11. Cichowlas Karol nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
12. Czub Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
13. Domańska - Szklarz Aneta nauczyciel języka niemieckiego
14. Drozd Małgorzata nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
15. Dybciak Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
16. Dziedzic - Gryczka Danuta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
17. Dziewulska Elżbieta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
18. Dziewulski Jarosław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
19. Gajda Mariola pedagog szkolny
20. Grabowski Emil nauczyciel zajęć praktycznych
21. Jasińska - Cichosz Anna nauczyciel biologii, przedmiotów zawodowych ekonomicznych
22. Kamecka Magdalena nauczyciel biologii, przedmiotów zawodowych ekonomicznych
23. Kołodyńska Liliana pedagog szkolny
24. Kozłowski Paweł nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
25. Kucharski Artur nauczyciel wychowania fizycznego
26. Kuczyńska Beata nauczyciel historii i wos-u
27. Łozowska - Kopeć Renata nauczyciel języka rosyjskiego
28. Makarczuk Sławomir nauczyciel wychowania fizycznego
29. Markowska - Mościcka Danuta nauczyciel geografii i historii
30. Mazurek Cezary nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
31. Michalak Hanna nauczyciel języka angielskiego
32. Michałowski Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
33. Niedziółka Tadeusz nauczyciel zajęć praktycznych
34. Nowak Małgorzata nauczyciel matematyki i informatyki
35. Okleja Anna nauczyciel języka niemieckiego
36. Osińska Wiesława nauczyciel języka polskiego
37. Osypińska Grażyna nauczyciel języka rosyjskiego
38. Paskudzki Grzegorz Marek nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
39. Paśnikowski Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
40. Przeździak Grażyna nauczyciel matematyki
41. Sulej Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego
42. Szaszko-Borkowska Bogumiła  psycholog
43. Świętońska Wioletta nauczyciel wychowania fizycznego
44. Toporowicz Mariusz Stanisław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
45. Wituska Elwira nauczyciel matematyki
46. Wójtowicz Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
47. Zabłocka Monika nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatyki
48. Żądełek Agata nauczyciel przedmiotów zawodowych
49. Żołopa Szymon nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Nauczyciele dochodzący

1. Ekielski Michał   nauczyciel przedmiotów zawodowych
2. Dziak Marek nauczyciel zajęć praktycznych
3. Gładzikowska Barbara nauczyciel matematyki
4. Grudziński Robert nauczyciel zajęć praktycznych
5. Jóźwik Robert
nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy
6. ks. Jakubiak Karol nauczyciel religii
7. Kędziora Kamil nauczyciel przedmiotów zawodowych
8. Małyska Jarosław nauczyciel zajęć praktycznych
9. Michalak Włodzimierz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
10. Pietrzak Bożena  nauczyciel religii
11.  Wyglądała Damian  nauczyciel religii
12.  Sosnowski Adam  oddelegowany do ZNP