Lista nauczycieli ZS Nr 1 w Łukowie w roku szkolnym 2021/2022

1. Federczyk Tadeusz Stefan dyrektor, nauczyciel języka polskiego
2. Gryglicka Bożena wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
3. Mikusek Agnieszka wicedyrektor, nauczyciel chemii i fizyki
4. Kur Zbigniew kierownik warsztatów, nauczyciel zajęć praktycznych
5. Balak Bożena nauczyciel matematyki
6. Bartnikiewicz Andrzej nauczyciel wychowania fizycznego
7. Bartosiewicz Inga nauczyciel historii i wos-u
8. Bochman Przemysław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
9. Borkowska Anna nauczyciel języka polskiego
10. Borkowska Elwira nauczyciel matematyki
11. Celej Beata nauczyciel języka polskiego
12. Cichowlas Karol nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
13. Czub Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
14. Domańska-Szklarz Aneta nauczyciel języka niemieckiego
15. Drozd Małgorzata nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
16. Dybciak Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
17. Dziedzic-Gryczka Danuta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
18. Dziewulska Elżbieta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
19. Dziewulski Jarosław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
20. Gajda Mariola pedagog szkolny
21. Grabowski Emil nauczyciel zajęć praktycznych
22. Grudziński Robert nauczyciel zajęć praktycznych
23. Ignaciuk Patrycja nauczyciel przedmiotów zawodowych
24. Izdebski Piotr nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
25. Jasińska-Cichosz Anna nauczyciel biologii, przedmiotów zawodowych ekonomicznych
26. Józwik Anna nauczyciel przedmiotów zawodowych
27. Kamecka Magdalena nauczyciel języka angielskiego
28. Kamecka Monika nauczyciel religii
29. Kołodyńska Liliana pedagog szkolny
30. Kozłowski Paweł nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
31. Kożuch-Sierociuk Renata nauczyciel języka polskiego
32. Krzyszczak Jacek nauczyciel przedmiotów zawodowych
33. Kucharski Artur nauczyciel wychowania fizycznego
34. Kuczyńska Beata nauczyciel historii i wos-u
35. Łapińska Katarzyna nauczyciel fizyki i chemii
36. Łazuga Agnieszka nauczyciel języka polskiego
37. Łozowska - Kopeć Renata nauczyciel języka rosyjskiego
38. Majak Kamil nauczyciel zajęć praktycznych
39. Makarczuk Sławomir nauczyciel wychowania fizycznego
40. Małkińska Małgorzata nauczyciel bibliotekarz
41. Markowska - Mościcka Danuta nauczyciel geografii i historii
42. Mazurek Cezary nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
43. Michalak Hanna nauczyciel języka angielskiego
44. Michałowski Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
45. Niedziółka Tadeusz nauczyciel zajęć praktycznych
46. Nowak Małgorzata nauczyciel matematyki i informatyki
47. Okleja Anna nauczyciel języka niemieckiego
48. Osypińska Grażyna nauczyciel języka rosyjskiego
49. Paskudzki Grzegorz Marek nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
50. Paśnikowski Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
51. Pietrzak Marek nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
52. Ponikowska Wioletta nauczyciel religii
53. Przeździak Grażyna nauczyciel matematyki
54. Sulej Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego
55. Szaszko-Borkowska Bogumiła psycholog szkolny
56.  Staniak Piotr nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych
57. Świętońska Wioletta nauczyciel wychowania fizycznego
58. Toporowicz Mariusz Stanisław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
59. Wójtowicz Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
60. Zabłocka Monika nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatyki
61. Żądełek Agata nauczyciel przedmiotów zawodowych
62. Żebrowska Monika nauczyciel informatyki i podstaw przedsiębiorczości
63. Żołopa Szymon nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Nauczyciele dochodzący

1. Józwik Robert nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy
2.
ks. Iwaniec Łukasz nauczyciel religii
3. Małyska Jarosław nauczyciel zajęć praktycznych
4. Michalak Włodzimierz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
5. Pietrzak Bożena nauczyciel religii
6. Piros Tomasz nauczyciel muzyki
7. Sobczak Iwona nauczyciel religii
8.  Sosnowski Adam oddelegowany do ZNP
9. Szczygieł Aleksandra nauczyciel matematyki
10. Szutkiewicz Krzysztof nauczyciel przedmiotów zawodowych