Lista nauczycieli ZS Nr 1 w Łukowie w roku szkolnym 2017/2018

1. Federczyk Tadeusz Stefan nauczyciel języka polskiego, dyrektor
2. Gryglicka Bożena nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych, wicedyrektor
3. Mikusek Agnieszka nauczyciel chemii i fizyki, wicedyrektor
4. Kur Zbigniew nauczyciel zajęć praktycznych, kierownik warsztatów
5. Bartnikiewicz Andrzej nauczyciel wychowania fizycznego
6. Bartosiewicz Inga nauczyciel historii i wos-u
7. Bielecka Beata nauczyciel bibliotekarz
8. Błachnio Hanna nauczyciel języka polskiego
9. Celej Beata nauczyciel języka polskiego
10. Cichowlas Karol nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
11. Czub Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
12. Domańska - Szklarz Aneta nauczyciel języka niemieckiego
13. Drozd Małgorzata nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
14. Dybciak Ryszard nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
15. Dziedzic - Gryczka Danuta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
16. Dziewulska Elżbieta nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
17. Dziewulski Jarosław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
18. Gajda Mariola pedagog szkolny
19. Grabowski Emil nauczyciel zajęć praktycznych
20. Jasińska - Cichosz Anna nauczyciel biologii, przedmiotów zawodowych ekonomicznych
21. Kołodyńska Liliana pedagog szkolny
22. Kozłowski Paweł nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
23. Kucharski Artur nauczyciel wychowania fizycznego
24. Kuczyńska Beata nauczyciel historii i wos-u
25. Łozowska - Kopeć Renata nauczyciel języka rosyjskiego
26. Makarczuk Sławomir nauczyciel wychowania fizycznego
27. Markowska - Mościcka Danuta nauczyciel geografii i historii
28. Mazurek Cezary nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
29. Michalak Hanna nauczyciel języka angielskiego
30. Nowak Małgorzata nauczyciel matematyki i informatyki
31. Okleja Anna nauczyciel języka niemieckiego
32. Osińska Wiesława nauczyciel języka polskiego
33. Osypińska Grażyna nauczyciel języka rosyjskiego
34. Paskudzki Grzegorz Marek nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
35. Paśnikowski Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
36. Przeździak Grażyna nauczyciel matematyki
37. Sulej Agnieszka nauczyciel wychowania fizycznego
38. Świętońska Wioletta nauczyciel wychowania fizycznego
39. Toporowicz Mariusz Stanisław nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
40. Wójtowicz Grzegorz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
41. Zabłocka Monika nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatyki
42. Żołopa Szymon nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Nauczyciele dochodzący

1. Braszczyński Paweł nauczyciel religii
2. Dziak Marek nauczyciel zajęć praktycznych
3. Gładzikowska Barbara nauczyciel matematyki
4. Grudziński Robert nauczyciel zajęć praktycznych
5. Jóźwik Robert
nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy
6. ks. Jakubiak Karol nauczyciel religii
7. Małyska Jarosław nauczyciel zajęć praktycznych
8. Michalak Włodzimierz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
9. Mojski Marek nauczyciel historii
10. Niedziółka Tadeusz nauczyciel zajęć praktycznych
11. Pycka Janusz nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
12. Szaszko Bogumiła
psycholog
13. Wituska Elwira nauczyciel matematyki
14. Zarzycki Mateusz nauczyciel języka angielskiego
15. Żadełek Agata nauczyciel przedmiotów zawodowych