Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych po gimnazjum

1.  Technikum na rok szkolny 2019/2020 357 KB
2. Szkoła Branżowa I stopnia na rok szkolny 2019/2020 173 KB

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych po szkole podstawowej

3. Technikum na rok szkolny 2019/2020 87,4 KB
4. Szkoła Branżowa I stopnia na rok szkolny 2019/2020 82,9 KB