Dokumenty i regulaminy

1. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 1,1 MB
2. Statut Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1 w Łukowie 1,1 MB
3. Program profilaktyczno-wychowawczy Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie - rok szkolny 2018/2019 444 KB
4. Program rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2015-2020 911 KB