Dokumenty i regulaminy

1. REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO 1,86 MB
2. Statut Technikum Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 1,00 MB
3. Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Łukowie 1,08 MB
4. Statut Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 w Łukowie 270 KB
5. Program profilaktyczno-wychowawczy Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie - rok szkolny 2020/2021 444 KB
6. Program rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2015-2020 911 KB