Dokumenty i regulaminy

1. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 1,1 MB
2. Statut Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1 w Łukowie 1,1 MB
3. Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie - rok szkolny 2017/2018 444 KB
4. Program rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2015-2020 911 KB


Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie