Dokumenty i regulaminy

1. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 484 KB
2. Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie - rok szkolny 2017/2018 444 KB
3. Program rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie w latach 2015-2020 911 KB


Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie