1. Egzamin zawodowy - Centralna Komisja Egzaminacyjna https://www.cke.edu.pl/
2. Egzamin z kwalifikacji - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/
3. Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021r. 687 KB