Robert Józwik
sekretarz szkoły
Maria Frankiewicz sekretarka
Ksenia Kryczka
specjalista ds. kadr