Robert Józwik
sekretarz szkoły
Maria Frankiewicz sekretarka
Alicja Niedziółka specjalista ds. płac