Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie na rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca p. Ewa Stępniewska (1KM)
Zastępca p. Agnieszka Galińska (1TEL)
Sekretarz p. Agata Karwowska (4TEL)
Członkowie


p. Monika Mańko (2TH)
p. Lidia Wierzchowska (3TM)
p. Barbara Walo (2EM/WA)
p. Adam Nurzyński (3TM)
p. Katarzyna Cichocka (2TI)
p. Ewa Sosnowska (3WA)
p. Małgorzata Kucharska (1TH)