Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie na rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca p. Agnieszka Galińska (4TEL)
Zastępca p. Mirosław Zborowski (2TS)
Sekretarz p. Anna Zabielska (3TS)
Członkowie


p. Celińska Anna (2TI)
p. Guzek Agnieszka (1TMp)
p. Janiszek Marzena (1Wp)
p. Kamińska Monika (2TM)
p. Karwowski Dariusz (2TH)
p. Kowalczyk Ewa (3TI)
p. Szczygielski Mirosław (1TI)