Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie na rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca p. Ewa Stępniewska (3KM)
Zastępca p. Mirosław Zborowski (1TS)
Sekretarz p. Anna Strońska (2TEL)
Członkowie


p. Agnieszka Galińska (3TEL)
p. Małgorzata Kucharska (3TH)
p. Agnieszka Gosek (2TM)
p. Anna Zabielska (2TS)
p. Ewa Szczepaniak (1TE)
p. Ewelina Pucyk (1TH)
p. Grzegorz Sierakowski (2W)