ZAPRASZAJĄ DO WSPÓŁPRACY UCZNIÓW, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW
I NAUCZYCIELI W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
p. pedagog
Liliana Kołodyńska
 945 - 1445 945 - 1445 745 – 1215  745 – 1215  745 – 1045
p. pedagog
Mariola Gajda 
745 – 930  745 – 930  1215 – 1430 1115 – 1215  1030 – 1445
p. psycholog
Bogumiła Szaszko
(gabinet za małą salą sportową)  
745 – 1315 745 – 1245 1245 – 1445 745 – 1445 745 – 1015
 • Istnieje możliwość umówienia się w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  • pedagog Liliana Kołodyńska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • psycholog Bogumiła Szaszko e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ważne telefony, adresy miejsc, w których uzyskasz pomoc

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
800 12 12 12 - Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
801 199 990 - Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania
801 120 002 - Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie
ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków
Godziny pracy : 7:30 – 15 :30 od poniedziałku do piątku
Telefon: 25 798 99 13

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łukowie
ul. Piłsudskiego 22, 21-400 Łuków
Godziny pracy : 8:00 - 20:00, od poniedziałku do piątku
Telefon: 25 798 21 19
Poradnia podejmuje działania wspomagające pełny roz wój psychiczny, fizyczny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży, udzielając im pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Wspiera rodziców i nauczycieli w organizacji procesu wychowawczego i dydaktycznego, w tworzeniu warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Specjalny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie
Adres: Aleje Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków
Telefon: 25 798 77 80

Powrót z U. Poradnia profilaktyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Adres: Jana Kilińskiego 40, 08-110 Siedlce
Telefon: 25 633 31 81

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym AGAPE
ul, Bernardyńska 5 , 20-109 Lublin,
Telefon: 815 343 887

Poradnia internetowa (http://www.narkomania.org.pl/)
to m.in. informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym .

Serwis narkotyki .pl (http://www.narkotyki.pl/ )
to miejsce gdzie odnajdziesz prawdę o uzależnieniach i tak zwanych używkach, dowiesz się co powodują, jak wyglądają, korzystając z obszernej bazy wiedzy przygotowanej przez twórców portalu

POMARAŃCZOWA LINIA (http://pomaranczowalinia.pl/)
Znajdą tu Państwo informacje i konsultacje dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowani a o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.
0 800 14 00 68 czynny codziennie w godz. 16.00 - 21.00

jakrzucicpalenie.pl (http://jakrzucicpalenie.pl/)
to strona internetowa pt. Prewencja Pierwotna Nowo tworów, współfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie można znaleźć informacje odnośnie szkodliwości palenia i uzyskać pomoc w rzuceniu tego szkodliwego nałogu.
tel. 801 108 108 

Dopalacze
Produkty, które nazywamy dopalaczami to najczęściej niezbadane substancje mające wywoływać efekty pobudzaj ące, euforyczne, halucynogenne dokładnie tak jak narkotyki. C zęsto wywołują również wiele nieoczekiwanych i groźnych następstw. Media już od kilku lat informują o przypadkach zatrucia się t akimi substancjami jak np . Mocarz przez młodych ludzi , co prowadziło do utraty zdrowia lub nawet śmierci . Z uwagi na to, że skład dopalaczy nie jest znany, udzielenie fachowej pomocy staje się problemem i wy zwaniem dla personelu medycznego. Warto więc obserwować swoje dzieci i zwracać uwagę na sygnały, które mogą (chociaż nie muszą) wskazywać na to, że dziecko zażywa substancje psychoaktywne.

Sygnały , które powinny zaniepokoić rodziców:

 • dziecko oddala się od rodziny, jest wyobcowane,
 • wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie,
 • ma kłopoty z nauką, chociaż wcześniej sobie dobrze radziło, wagaruje,
 • jest niecierpliwe, rozdrażnione,
 • jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach,
 • znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się unikać kontaktu po powrocie,
 • wraca bardzo późno lub nocuje poza domem bez wcześniejszego uzgodnienia,
 • ma nowych znajomych , których nie chce zapraszać do domu,
 • kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane,
 • ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu,
 • ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar,
 • w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów , biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia
 • z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty

Dodatkowo ważne są czynniki chroniące dziecko przed uzależnieniami nie tyko od dopalaczy, ale również od innych narkotyków. Należą do nich:

 1. Osobiste zaangażowanie w praktyki religijne .
 2. Codzienna - nieprzerwana wyjazdami zarobkowymi - obecność rodziców w domu.
 3. Ciepłe, bezpieczne środowisko rodzinne.
 4. Brak nałogów w domu rodzinnym.

Gdzie szukać pomocy?
Antynarkotykowy telefon zaufania: 801 199 990
Antynarkotykowa poradnia internetowa: www.narkomania.org.pl

Opracowała Bogumiła Szaszko

Źródło: Jakubowska B., Muszyńska D., Kidawa M. Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie - dalej od narkotyków. Poradnik dla rodziców. Wydane przez Krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomani. Macander D. Dopalacze. Wydane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.