Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie

Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie

Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie

Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie

Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie

Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie

Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie

Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie

Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie

Witamy na stronach Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie

Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Oferta edukacyjna 2021/2022

DZISIAJ NALEŻY WIEDZIEĆ, CO TRZEBA POZNAWAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE
 • Technikum

  Technikum

  • Technik ekonomista
  • Technik elektryk
  • Technik handlowiec
  • Technik informatyk
  • Technik mechanik
  • Technik mechatronik
  • Technik pojazdów samochodowych

  Okres nauki: 5 lat

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  Zawód technik ekonomista powinny wybrać osoby, które:

  • interesują się pracą biurową,
  • są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty,
  • wykazują się aktywnością,
  • posiadają umiejętności organizatorskie.

  Czego uczy się technik ekonomista?

  W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

  • zakładania biznesu, prowadzenia uproszczonej księgowości i prowadzenia spraw kadrowych,
  • rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS,
  • sporządzania dokumentów księgowych i płacowych,
  • obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,
  • etyki biznesu,
  • języka obcego zawodowego.

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik ekonomista?

  • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

  I co dalej…?

  Technik ekonomista może podejmować pracę m.in. jako księgowy w firmach prowadzących uproszczoną ewidencję, pracownika działu kadr, płac i sekretariatu, specjalista do spraw marketingu, doradca finansowy w:

  • bankach i instytucjach finansowych,
  • biurach rachunkowych,
  • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • urzędach,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą.

  Studia?

  Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych wszystkich uczelni w Polsce

  Okres nauki: 5 lat

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Zawód elektryka zawsze cieszył się dużą popularnością. Elektryk może znaleźć zatrudnienie w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.), usługach – w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach, np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, elektryk dyżurny, kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej. Możesz uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. To umiejętność oczekiwana przez pracodawców.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  W zawodzie technika elektryka z pewnością sprawdzą się osoby, które są uzdolnione manualnie oraz interesują się projektowaniem i montowaniem instalacji elektrycznych, działaniem maszyn, urządzeń i podzespołów elektrycznych oraz działaniem systemów alarmowych.

  Czego uczy się technik elektryk?

  • projektowanie, montaż i naprawa instalacji elektrycznych i elektronicznych,
  • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
  • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • konserwacja i naprawa linii napowietrznych, kablowych oraz układów automatyki,
  • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
  • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
  • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych,
  • prowadzenie prac oraz nadzoru zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
  • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
  • elektromechanika samochodowa.

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik elektryk?

  • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • ELE.05.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

  I co dalej…?

  Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

  • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
  • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
  • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
  • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
  • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

  Studia?

  Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów politechnicznych – np. elektryka, elektrotechnika, energetyka.

  Okres nauki: 5 lat

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Technik handlowiec jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy, to zawód z przyszłością!

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  Zawód technik handlowiec powinny wybrać osoby, które są:

  • komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty,
  • wyróżniają się wysoką kulturą osobistą,
  • potrafią pracować w zespole,
  • spostrzegawcze, aktywne i kreatywne,
  • ambitne i operatywne w działaniu.

  Czego uczy się technik handlowiec?

  W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

  • stosowania nowoczesnych metod sprzedaży i organizowania prac w zakresie sprzedaży,
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów,
  • przygotowywania dokumentów handlowych (ofert, faktur, gwarancji),
  • prowadzenia działań marketingowych i reklamowych,
  • nawiązywania współpracy z kontrahentem krajowym i zagranicznym,
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
  • języka obcego zawodowego,
  • prowadzenia małej firmy.

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik handlowiec?

  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
  • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

  I co dalej…?

  Technik handlowiec może podejmować pracę m.in. jako przedstawiciel handlowy, merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, pośrednik handlowy (agent, dealer), specjalista do spraw reklamy i marketingu, specjalista do spraw obsługi klienta, sprzedaży, zaopatrzenia w:

  • w przedsiębiorstwach, w działach handlu i marketingu,
  • punktach sprzedaży detalicznej,
  • hurtowniach i magazynach,
  • agencjach reklamowych lub marketingowych,
  • prowadzić własną firmę handlową.

  Studia?

  Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość, przedsiębiorczość, handel zagraniczny.

  Okres nauki: 5 lat

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Ten zawód ma przyszłość. Wystarczy oszacować liczbę firm w naszym kraju – jest ich nawet kilka milionów. Przynajmniej połowa z nich potrzebuje osoby, która weźmie na siebie obowiązki związane z zarządzaniem siecią, obsługą sprzętu komputerowego i wsparciem IT. Jest wiele miejsc, gdzie praca technika informatyka jest na wagę złota. Poza tym w tej profesji można realizować swoje pasje – szczególnie jeśli są związane z komputerami i informatyką. Zdobycie kompetencji technika informatyka może być również świetnym pierwszym krokiem do kariery w innej gałęzi informatyki, np. cyberbezpieczeństwie. To rozwijająca się dziedzina, a eksperci ds. cyber security są dziś bardzo potrzebni Po zdobyciu dyplomu technika informatyka możesz dalej rozwijać się jako programista. To bardzo popularny i przyszłościowy zawód, a doświadczeni programiści zarabiają bardzo dobre pieniądze – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  W zawodzie technika informatyka z pewnością sprawdzą się osoby, które:

  • interesują się elektroniką i techniką komputerową,
  • są sprawne manualnie,
  • są spostrzegawcze,
  • są dokładne i systematyczne,
  • chcą ciągłego rozwoju i samokształcenia,
  • są podatne na innowacje.

  Czego uczy się technik informatyk?

  • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi,
  • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych,
  • projektować i wykonywać małą sieć komputerową opartą o różne technologie,
  • konfigurować urządzenia sieciowe typu router-router,
  • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
  • korzystać z języków programowania,
  • obsługiwać oprogramowanie użytkowe,
  • skonfigurować sprzęt i oprogramowanie,
  • obsługiwać urządzenia peryferyjne (UPS, skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe).

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk?

  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

  I co dalej…?

  Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

  • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
  • firmach administrujących sieci komputerowe,
  • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
  • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
  • punktach serwisowych,
  • sklepach komputerowych,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

  Studia?

  Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach wielorakich studiów informatycznych: bioinformatyka, informatyka inżynierska, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, inżynieria systemów, teleinformatyka i wiele innych.

  specjalność: operator obrabiarek sterowanych numerycznie

  Okres nauki: 5 lat

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Technicy mechanicy zajmują się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo–instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii i zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Do programowania obróbki i nadzorowania poprawności pracy maszyn potrzebna jest wysoko wykwalifikowana kadra techniczna, w szczególności operatorzy maszyn sterowanych numerycznie.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  Kompetencje przydatne w tym zawodzie:

  • Zdolności do koncentracji i skupienia się przez dłuższy czas na wykonywaniu jednej czynności,
  • Zarządzanie sobą w czasie - umiejętność planowania i analizowania
  • Umiejętność pracy zespołowej
  • Samodzielność, rzetelność, cierpliwość i odpowiedzialność.

  Czego uczy się technik mechanik o specjalności operatora obrabiarek CNC?

  • obsługuje obrabiarki CNC z systemami sterowania Sinumerik, Heidenhain, Fanuc i Haas,
  • obsługuje wycinarkę elektroerozyjną drutową ze sterowaniem Fanuc,
  • posiada umiejętności projektowania i obsługi oprogramowania CAD/CAM i CNC takiego jak m.in.: Auto CAD, Inventor, Solid Edge, Edge CAM i MTS,
  • potrafi ocenić jakość wykonanego wyrobu przy pomocy ręcznych narzędzi kontrolno-pomiarowych,
  • obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe tj. współrzędnościową maszynę pomiarową, mikroskopy, projektory pomiarowe i urządzenia do badań niszczących i nieniszczących materiałów,
  • posługuje się językiem obcym zawodowym,
  • potrafi pracować w zespole.

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik mechanik?

  • MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających,
  • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

  I co dalej…?

  Technik mechanik spec. obrabiarki sterowane numerycznie może znaleźć zatrudnienie:

  • w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i elektromaszynowym jako operator maszyn produkcyjnych, kontroler jakości i specjalista z zakresu utrzymania ruchu,
  • w biurach technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog i projektant,
  • w małych zakładach usługowo-naprawczych posiadających obrabiarki skrawające do metali.

  Studia?

  Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje na studiach inżynierskich, związanych z mechaniką, budownictwem i technologiami przemysłowymi.

  Okres nauki: 5 lat

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w energetyce, medycynie, przemyśle lotniczym, budownictwie, samochodowym i wielu innych branżach.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  Uczniowie o następujących predyspozycjach:

  • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
  • percepcja kształtów,
  • koncentracja uwagi,
  • dokładność, spostrzegawczość,
  • uzdolnienia planimetryczne,
  • zainteresowania techniczne i informatyczne.

  Czego uczy się technik mechatronik?

  • montować urządzenia i systemy mechatroniczne,
  • wykonywać rozruch i konserwacje urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne,
  • tworzyć dokumentacje techniczną,
  • programować urządzenia i systemy mechatroniczne.

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik mechatronik?

  • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

  I co dalej…?

  Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

  • W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora.
  • W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.
  • Może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

  Studia?

  Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika mechatronika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mechatronika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach elektrycznym, mechanicznym i elektronicznym.

  Okres nauki: 5 lat

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Jest to kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  Uczniowie o następujących predyspozycjach: Koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtu, koncentracja i podzielność uwagi, refleks, spostrzegawczość, dokładność, samokontrola, skrupulatność, dociekliwość, myślenie analityczne. Zainteresowania techniczne, otwartość na nowe rozwiązania techniczne, uzdolnienia manualne.

  Czego uczy się technik pojazdów samochodowych?

  • zna podstawowe zagadnienia z mechaniki, technologii i organizacji pracy,
  • zna budowę pojazdów,
  • dokonać diagnostyki pojazdu,
  • naprawić pojazdy samochodowe,
  • opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych
  • korzysta z literatury technicznej, norm i katalogów.
  • posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem technicznym, skanerem diagnostycznym KTS
  • posługuje się programami komputerowymi, potrzebnymi do dokonania diagnostyki pojazdu ESITRONIC, WORKSHOPDATA
  • dokonać kalkulacji kosztów naprawy posługując się oprogramowaniem AUDATEX,
  • posługuje się kompletnym oprogramowaniem do prowadzenia warsztatu samochodowego INTEGRA CAR 7, INTEGRA TRUC

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych?

  • MOT.05.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  • MOT.06.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych oraz odbywa praktykę zawodową w zakładach pracy.

  I co dalej…?

  Technik pojazdów samochodowych po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności.
  Po ukończeniu nauki technik mechanik mógłby pracować:

  • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
  • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
  • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych
  • autoryzowane stacje obsługi samochodowej

  Studia?

  Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje na studiach związanych z pojazdami samochodowymi – budowa, eksploatacja, diagnostyka.

  Czytaj więcej
 • Szkoła branżowaI stopnia

  Szkoła branżowa
  I stopnia

  • Elektromechanik
  • Kierowca mechanik
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Oddział wielozawodowy

  Okres nauki: 3 lata

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Elektromechanik to osoba zajmująca się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje on instalacje przełączające te urządzenia pod wysokie napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  Jeśli Twoimi ulubionymi przedmiotami były wszystkie przedmioty ścisłe. Jeśli jesteś spostrzegawczy, cierpliwy, masz dobrą koordynację wzrokowo – ruchową, posiadasz dobrą pamięć i generalnie jesteś uzdolniony technicznie, to doskonale sprawdzisz się w tym zawodzie.

  Czego uczy się elektromechanik?

  Zdobywa kwalifikacje do: wykonywania prac montażowych i demontażowych, instalacyjnych, konserwacji i remontów, dokonywania pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Elektromechanik wykonuje prace związane z montowaniem instalacji elektrycznych, napraw elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, konserwacji i napraw urządzeń chłodniczych, konserwacji i napraw dźwigów osobowych i towarowych

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie elektromechanik?

  ELE.01.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych.

  I co dalej…?

  Elektromechanicy otrzymują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia i maszyny elektryczne lub w sektorze oferującym usługi serwisowe i naprawcze. Mogą również otworzyć własny warsztat, co związane jest z koniecznością założenia własnej działalności gospodarczej. Elektromechanik pracuje również przy projektowaniu i budowie linii technologicznych w zakładach przemysłowych.

  Dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia (technik elektryk) uzyskując tytuł technika. Może też kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

  Okres nauki: 3 lata

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki w Branżowej Szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  Na pewno bardzo ważna jest koordynacja dłoni i oczu. Będziesz pracować na złożonej maszynie, czasem równocześnie robiąc kilka rzeczy naraz. Liczy się też wytrzymałość. Dobry wzrok. Punktualność.

  Czego uczy się kierowca mechanik?

  • przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie kierowca mechanik?

  • TDR.01.Eksploatacja środków transportu drogowego

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych.

  I co dalej…?

  Praca w: przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach przewozowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.

  Dalsze kształcenie w naszej szkole w Branżowej Szkole II Stopnia (technik transportu drogowego) uzyskując tytuł technika. Może też kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

   Okres nauki: 3 lata

  Dlaczego warto wybrać ten zawód?

  Tradycyjne obrabiarki i tokarki są coraz częściej zastępowane przez urządzenia sterowane numerycznie. Operatorzy CNC mają szerokie perspektywy zatrudnienia. Mogą pracować w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, których nie brakuje na terenie naszego kraju.

  Kto powinien wybrać ten zawód?

  Każdy kto ma zainteresowania techniczne. Kluczowe znaczenie mają jednak umiejętności. Pracownik powinien posiadać wiedzę z zakresu użytkowania i regulowania maszyn. Potrzebna jest także biegłość w obsłudze komputera - tego wszystkiego nauczysz się w szkole.

  Czego uczy się operator obrabiarek skrawających?

  Technologia CNC jest wykorzystywana w produkcji. Jej zastosowanie usprawnia proces wytwarzania przedmiotów i sprawia, że można kierować nim z poziomu odpowiednio zaprogramowanego mikrokomputera. Tym zajmuje się operator - steruje maszynami, dobierając odpowiednie materiały oraz narzędzia stosowane w trakcie obróbki. Do jego zadań należy także ocena działania urządzeń i modyfikacja ustawień – w taki sposób, aby osiągać wyznaczone cele produkcyjne.

  Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających?

  MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających

  Praktyczna nauka zawodu

  Podczas cyklu kształcenia uczeń odbywa praktyczna naukę zawodu, która jest realizowana na warsztatach szkolnych.

  I co dalej…?

  Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

  Dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia (technik mechanik) uzyskując tytuł technika. Może też kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

  Okres nauki: 3 lata

  W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona uczniów uczących się w różnych zawodach.

  W naszej szkole, w klasie wielozawodowej, kształcą się uczniowie w wielu zawodach, np:

  • kucharz,
  • cukiernik,
  • piekarz,
  • fryzjer,
  • elektryk,
  • stolarz,
  • ślusarz,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • fotograf,
  • elektromechanik,
  • sprzedawca,
  • tapicer,
  • krawiec,
  • oraz w wielu innych

  Edukacja w szkole (2 lub 3 dni w tygodniu), w czasie której uczeń zdobywa wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych.

  Płatna, praktyczna nauka zawodu (2 lub 3 dni w tygodniu) realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN).

  Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4- tygodniowych kursach organizowanych przez szkołę oraz różne ośrodki dokształcania zawodowego w kraju.

  ZALETY KSZTAŁCENIA W KLASIE WIELOZAWODOWEJ

  • Uzyskanie dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
  • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu.
  • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy.
  • Uczą mistrzowie w swoim fachu.
  • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.
  • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy.

  Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki, w odpowiadającym wybranemu przez ucznia zawodowi, zakładzie pracy. Jeśli zachodzi potrzeba – nasza szkoła pomaga w znalezieniu odpowiedniego zakładu pracy.

  Czytaj więcej
 • Kwalifikacyjnekursy zawodowe

  Kwalifikacyjne
  kursy zawodowe

  INFORMACJE OGÓLNE

  1 września 2012 r. weszły w życie przepisy

  Czytaj więcej
 • Liceumdla dorosłych

  Liceum
  dla dorosłych

  BEZPŁATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH !!!

  Jakie otrzymasz wykształcenie?
  Ukończenie liceum ogólnokształcącego

  Czytaj więcej

Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie - YouTube

Zapraszamy do kategorii Galeria

Aktualności

 • 1
 • 2
ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie
realizował zadanie pn. „W trosce o naturę . Popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim w 2018r.”
Zadanie to zostało wykonane zgodnie z umową dotacji nr 88/2018/D/EE z dn. 18.04.2018 oraz dołączonym do niej harmonogramem finansowym w terminie do 06.07. 2018r.

ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie
realizował zadanie pn. „Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży’ w powiecie łukowskim w 2018r”.
Zadanie to zostało wykonane zgodnie z umową dotacji nr 353/2018/D/EE z dn. 15.10.2018r. w terminie do 30.11.2018r.