Nasza szkoła przystąpiła do VI edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Wielka Zbiórka Książek”, organizowanej przez Fundację Zaczytani.org.

Celem akcji jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane beneficjentom fundacji, w tym: szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym, zakładom karnym, regionalnym centrom krwiodawstwa i innym.

Podczas Wielkiej Zbiórki Książek zbierane są książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych wydane po 2000 roku, napisane w języku polskim; nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie.

Podczas Wielkiej Zbiórki Książek nie są przyjmowane: podręczniki, encyklopedie, słowniki, kodeksy, wydania z segregatorami, czasopisma, Pismo Święte i inne święte księgi, przewodniki, atlasy, mapy, książki kucharskie, ogrodnicze, poradniki itp.

Wszystkie osoby, które posiadają choćby jedną książkę spełniającą powyższe kryteria i chciałyby ze szczerego serca wesprzeć ludzi, mających ograniczony dostęp do literatury, serdecznie zapraszamy do biblioteki szkolnej.

Gromadzenie książek oraz przekazanie ich Organizatorowi odbywa się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Zbiórka trwa do 11 października.
Koordynator szkolny: Renata Kożuch-Sierociuk

[Renata Kożuch-Sierociuk]