Z okazji 84. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej, 9 października, w naszej szkole odbył się konkurs biblioteczny „Zaszumiało jesienią…”, w którym wzięło udział 19 uczniów z klas: 1WB, 1TMC, 2TSp, 2TMS, 3W, 2Tha. Zadaniem uczestników było rozpoznanie w utworze środków stylistycznych. Najlepszą znajomością epitetów, porównań, anafor itp. wykazali się: Daria Misiak (2TM), Kacper Jedlak (1TMC) i Piotr Siwicki (1TMC).

Zwycięzcom gratulujemy!

Organizator konkursu: Renata Kożuch-Sierociuk

[Renata Kożuch-Sierociuk]