W dniu 25 lutego uczniowie z klas: 1 TI, 2 TEL, 3TS wzięli udział w etapie szkolnym IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”.

Celem konkursu organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 25 pytań z Kodeksu Wyborczego. Warunkiem uczestniczenia w kolejnym etapie jest rozwiązanie poprawnie 22 zadań. Prace uczniów zostały przesłane do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie. Wyniki uczniów zostaną opublikowane 13 marca na stronie internetowej organizatora.

Opiekun konkursu- p. Beata Kuczyńska

[Beata Kuczyńska]