Historia Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie Drukuj Email
Wpisany przez Karol Cichowlas   
wtorek, 01 grudnia 2009 02:32
 
          W 1927 roku przeprowadzono nową rekrutację do Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Łukowie. W zawodach rzemieślniczych w systemie wieczorowym naukę pobierało w kolejnych latach od 90 do 120 uczniów. Kierownikiem szkoły od jej powstania do 1września 1939r. był Maksymilian Madej. Nauka odbywała się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Od 1 września 1939 roku do 1grudnia 1944 roku zajęcia odbywały się sporadycznie, zazwyczaj raz w tygodniu, w formie kursów zawodowych dla młodzieży w wieku 14-20 lat, która wykorzystując fikcyjne zaświadczenia pracy, chroniła się w ten sposób przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec. W sześciu grupach kursy takie odbywało około 300 osób. 1 grudnia 1944r. wznowiła działalność Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa. W trzech klasach rozpoczęło naukę w zawodach rzemieślniczych około 90 uczniów. Początkowo zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, a po kilku miesiącach w lokalu zajmowanym przez Szkołę Podstawową nr 3, zlokalizowaną przejściowo przy al. T. Kościuszki 4/6. Kierownikiem szkoły był Stanisław Wirski.
          W lutym 1947 roku szkołę przekształcono w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Łukowie. 1 września 1948r. Szkoła Podstawowa nr 3 przenosi się do odbudowanego gmachu przy ul. Konarskiego a nasza szkoła może rozpocząć naukę na dzienną zmianę w budynku dotychczas wspólnie zajmowany przy ul. Aleje T. Kościuszki 4/6 (obecnie Aleje T. Kościuszki 10). W 11 oddziałach w zawodach: krawieckim, ślusarskim i handlowym kształciło się blisko 420 uczniów. 1 lipca 1950r. Publiczną Średnią Szkołę Zawodową przemianowano na Zasadniczą Szkołę Metalowo-Elektryczną C. U. SZ. w Łukowie. Likwidacji uległy kierunki: krawiecki i handlowy.
          Szkoła kształciła w zawodach ślusarskim i elektrycznym. Liczba uczniów w 1952 roku zmalała do 260. W tymże roku powstał internat dla około 70 dziewcząt i chłopców. Od 1959 roku funkcję dyrektora sprawował Władysław Rygier. 1 września 1959 roku szkoła przemianowana została na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Łukowie. W 1960 roku do użytku oddana została hala warsztatowa, a w 1962 roku budynek dydaktyczny z 10 salami lekcyjnymi, świetlicą, salą gimnastyczną i pomieszczeniami administracyjnymi. Równolegle ze szkołą zasadniczą kształcącą w  zawodach: mechanicznych, krawieckim i handlowym zaczęły funkcjonować od 1955 r. technika. Od 1968 roku technikum obuwnicze na podbudowie szkoły podstawowej, a od 1972 roku technikum mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Od 1967 roku funkcję dyrektora pełnił Jan Grzywacz. W 1973 roku rozpoczął funkcjonowanie Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Łukowie łączący w sobie wszystkie istniejące dotychczas typy szkół. W roku 1973 w Zespole kształciło się w 34 oddziałach około 900 uczniów. Od 1 września 1975 roku rozpoczęło działalność technikum dla pracujących, w którym w kolejnych latach absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej zdobywali kwalifikacje na poziomie szkoły średniej w specjalnościach: obróbka skrawaniem, elektromechanika ogólna oraz naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.
          27 czerwca 1979 roku szkole nadano imię Henryka Sienkiewicza. W 1980r. oddano do użytku kolejną halę warsztatową przeznaczoną na wydziały: tokarskie, remontowy, spawalnię i stolarnię. W roku 1983 rozpoczęto, a w 1984 zakończono nadbudowę drugiego piętra budynku dydaktycznego. Pozyskano dodatkowo 7 sal lekcyjnych. Wznowiono rekrutację do technikum zawodowego o specjalności obuwnictwo przemysłowe. Od 1987r. funkcję dyrektora sprawuje Mirosław Antonow. W 1988r. ukończono rozbudowę budynku dydaktycznego, pozyskując dodatkowo 4 sale lekcyjne i pomieszczenie na szatnię. 
          12 października 1990 roku poświęcono i przekazano szkole sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W 1991r. W Zespole Szkół nr 1 zaczyna funkcjonować liceum ekonomiczne i liceum zawodowe kształcące w zawodzie krawiec konfekcyjno-usługowy. W 1992 roku rozpoczęło działalność technikum zawodowe o specjalności budowa maszyn, a w 1993 roku liceum zawodowe kształcące w zawodzie elektromechanik urządzeń przemysłowych. W tym okresie szkoła w 46 oddziałach kształciła około 1400 uczniów. Od 1995 roku. Zespół powiększył się o liceum handlowe. W roku szkolny 1998/1999 w 56 oddziałach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Łukowie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, liceum zawodowego i technikum zawodowego kształci się 1760 uczniów.
          Szkoła zatrudnia 92 nauczycieli oraz 10 pracowników administracyjno-technicznych warsztatów szkolnych funkcjonujących jako gospodarstwo pomocnicze, które prowadzi działalność szkoleniową dla uczniów w zawodach mechanicznych, elektrycznych i krawieckich w oparciu o produkcję wyrobów gotowych oraz usług dla ludności. W roku 2008 zaczęły się prace nad budową hali sportowej, która zostanie oddana do użytku w 2009 roku.
 
Opracowała Danuta Markowska - Mościcka
Zapraszamy do galerii zdjęć FOTO-Historia...
 
 
Poprawiony: poniedziałek, 21 grudnia 2009 10:23
 
Copyright © 2006-2016 by Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie