Kod zawodu 832201

Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego został dopisany nowy zawód -kierowca-mechanik. Nastąpiło to z inicjatywy przedsiębiorców reprezentujących naszą krajową branżę transportową, która cierpi na niedobór wykwalifikowanych pracowników.

CYKL NAUKI

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia pojazdów samochodowych;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

KWALIFIKACJE

  • A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI

PRAKTYKA ZAWODOWA

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.  Wybierając ten zawód, zdobędziesz umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kat. B  oraz do wykonywania napraw pojazdów.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • firmach spedycyjnych,
  • przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych.